Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT số 2 An Nhơn - Bình Định (Lần 3)

Trang 1/7 - Mã đề thi 209
SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 LẦN 3 - NĂM 2018
TRƯỜNG THPT SỐ 2 AN NHƠN Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
(Đề thi có 07 trang)
Họ, tên thí sinh:………………………………………………………
Số báo danh:………………………………………………………….
Câu 1: Gọi
1
z
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
8170zz
. Tìm giá trị
12
Tz z
A.
34T B.
17T
C.
217T
D. 17T
Câu 2: Cho a, b, c là ba số thực dương, khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. log log .log
abc
bca B.
log log
a
a
bb
C.
log
b
c
ab
D.
3
log log 3
aa
b
b
a




Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt phẳng (Oyz) cắt mặt cầu
222
:22430Sx y z x y z
theo giao tuyến là một đường tròn. Tìm toạ độ tâm đường tròn đó.
A.
0; 1; 2
B.
0;1; 2
C.

1; 0; 0
D.

0; 2; 4
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
1; 2;3 à 0;1;3MvN
. Tọa độ của vectơ
M
N

bằng
A.
1; 3; 6MN

B.
1; 1; 0MN

C.
1; 1;1MN 

D.

1; 1; 0MN 

Câu 5: Người dân Bình Định truyền nhau câu ca dao:
Mun ăn bánh ít lá gai
Ly chng Bình Định s dài đường đi
Muốn ăn bánh ít lá gai thì bạn phải tìm vvới xứ Tuy Phước - Bình Định. Nơi đây nổi tiếng trứ danh
với món bánh nghe cái tên khá lạ lẫm “Bánh ít lá gai” và hương vị làm say đắm lòng người. Trong một lô
sản phẩm trưng bày bánh ít gai hội chẩm thực huyện Tuy Phước gồm 40 chiếc bánh, 25 chiếc
bánh nhiều hạt 15 chiếc bánh ít hạt mè, một du khách muốn chọn 5 chiếc bánh, tính xác
xuất đdu khách đó chọn được ít nhất 2 chiếc bánh nhiều hạt mè. (các chiếc nh khả năng được
chọn là như nhau)
A.
1990
2109
B.
1800
2109
C.
1184
2109
D.
1892
2109
Câu 6: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số
3
12yx x
2
yx
A.
939
12
S
B.
979
12
S
C.
160
3
S
D.
937
12
S
Câu 7: Cho hàm số
yfx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số
yfx nghịch biến trên khoảng nào dưới
đây?
Mã đề thi 209
Trang 2/7 - Mã đề thi 209
A.
1; 0 B.
;0 C.
2; 2 D.
1; 
Câu 8: Đường cong trong hình bên
là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
21yx x B.
32
21yx x C.
42
21yx x D.
32
41yx x
Câu 9: Ba số
1, 2, a
theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Giá trị của a bằng bao nhiêu?
A. 4 B. 4 C. 2 D. 2
Câu 10: Cho hình lăng trụ .'' ' '
A
BCD A B C D chiều cao bằng h đáy hình bình hành diện tích
bằng S. Tính thể tích của khối chóp
'.
A
ABCD .
A.
1
2
VSh
B.
VSh
C.
1
6
VSh
D.
1
3
VSh
Câu 11: Hàm số

2
x
F
xe
là một nguyên hàm của hàm số
A.

2
2
1
x
fx xe
B.

2
2
e
fx
x
C.

2
2
x
f
xxe
D.
2
x
f
xe
Câu 12: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
5yx
x

trên đoạn
1
;5
2



.
A.
5
2
B.
5
C.
3
D.
1
5
Câu 13: Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo.
Hỏi sau đúng 5 năm người đó mới rút lãi thì số tiền lãi người đó nhận được gần nhất với số tiền nào dưới
đây? (nếu trong khoảng thời gian này người này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi)
A. 20,15 triệu đồng B. 60,5 triệu đồng C. 30,3 triệu đồng D. 40,3 triệu đồng
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng
211
:
112
x
yz
d


và đim
2;1; 0A
. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và chứa d.
A.
7480xyz
B.
430xy z
C.
7490xyz
D.
230xy z
Câu 15: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như sau:
x

1
0 1

'y
0 + 0
0 +
y

5

1
2
1
2
Trang 3/7 - Mã đề thi 209
Số nghiệm của phương trình
60fx
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 16: Cho hình chóp tứ giác .SABCD đáy
A
BCD hình chữ nhật
cạnh
A
Ba , 2
A
Da , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng
A
BCD , góc giữa SC mặt phẳng
A
BCD bằng
0
60
. Gọi
M
là
trung điểm của cạnh
SB (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách tđiểm
M
tới mặt phẳng

A
BCD bằng
A. 23a B.
2
a
C.
3
2
a
D. 3a
Câu 17: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
22
log 2 log 1xx
.
A.
0;1
B.
0; 
C.
1;1
D.
;1
Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm
1; 2M
. Phép tịnh tiến theo vectơ
2;1v
biến đim M
thành điểm N có tọa độ
A.

1; 3N  B.
1; 3N C.
3;1N D.

3; 1N
Câu 19: Phương trình
25
22
log log 4 0xx
có hai nghiệm
12
,
x
x . Khi đó tích
12
.
x
x bằng
A. 36 B. 32 C. 16 D. 64
Câu 20: Cho hàm số
yfx có bảng biến thiên như sau
x

2 4

'y
+ 0
0 +
y
3


2
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
Hàm số đạt cực đại tại
2x
B. Hàm số đạt cực đại tại
2x 
C. Hàm số đạt cực đại tại
4x
D. Hàm số đạt cực đại tại
3x
Câu 21: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực
m
đ hàm s
32
11ym x m xxm
đồng biến trên
.
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 22: Cho hình chóp
.SABCD
có đáy
A
BCD
hình chữ nhật với
22
A
CABa
,
SA
vuông góc
với mặt phẳng

A
BCD
, 5SD a . Tính khoảng cách
h
từ điểm
B
đến
SCD
.
A.
30
6
a
h
B.
3
2
a
h
C.
3
6
a
h
D.
30
5
a
h
Câu 23: Cho hình lập phương
.
A
BCD A B C D

có cạnh bằng
a
(tham khảo hình vẽ). Tính giá trị
sin của góc giữa hai mặt phẳng
BDA
A
BCD
.
A.
6
3
B.
3
3
C.
6
4
D.
3
4

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT số 2 An Nhơn - Bình Định (Lần 3), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT số 2 An Nhơn - Bình Định (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm