Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bình Giang - Hải Dương lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 358
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3
Tên môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Họ và tên thí sinh: .....................................................................
Lớp: ……………
Mã đề thi
358
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Câu 1: Cho một khối tròn xoay

H
, một mặt phẳng chứa trục của
H
cắt
H
theo một thiết diện như
trong hình vẽ sau. Tính thể tích của
H
(đơn vị
3
cm
).
A.

13
H
V
. B.

23
H
V
. C.

41
3
H
V
. D.

17
H
V
.
Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số

2
1yx
 .
A.
\0
. B.

1; 
. C.
\1 . D.
1;  .
Câu 3: Cho khối lăng trụ
..
BC A B C

Điểm
M
thuộc cạnh
A
B

sao cho
3
A
BAM

. Đường thẳng
B
M ct đưng thng
A
A
ti
F
, đường thẳng CF cắt đường thẳng
A
C

ti G . Tính tỉ số thể tích
khối chóp
FA MG
và thể tích khối đa diện lồi GMB C CB

A.
1
11
. B.
1
27
. C.
3
22
. D.
1
28
.
Câu 4: Biết
Fx là một nguyên hàm của hàm số

1
1
fx
x
21F . Tính
4F .
A.
1
2
. B.
ln 3 1
. C. ln 2 1 . D. 2 .
Câu 5:
2
2
252
lim
2
x
xx
x

bằng
A.
3
2
.
B. 1. C. 2 . D. 3.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
1;7; 5A 
,
3; 4;2B
,

1;3;6C
. Trọng tâm
G
ca
tam giác
A
BC
có tọa độ là
A.

4;11; 7
. B.

4; 3;3
. C.

1;2;1 . D.

2;3; 3
.
Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz cho 23aijk

. Tọa độ của vectơ
a
là:
A.

2; 1; 3 .
B.

1; 2; 3 .
C.

3; 2; 1 .
D.

2; 3; 1 .
Câu 8: Cho số phức
zxyi
, ,xy thỏa mãn
2
2
316zy
. Biểu thức
2Pziz
đạt giá trị
lớn nhất tại
00
;
x
y
với
00
0, 0xy
. Khi đó
22
00
xy
bằng
A.
20 3 6
2
. B.
20 3 7
2
. C.
20 3 6
2
. D.
20 3 7
2
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 358
Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Ox
y
z
, cho ba điểm
1; 2; 4A ,
1; 3; 1B ,
2; 2;3C .
Đường kính của mặt cầu

S đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng
:10Pxyz
A.
241l . B.
226l
. C.
213l
.
D. 211l .
Câu 10: Cho hàm số
2x
y
x
m
. Số giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng
;11 là:
A.
9
. B.
7
. C.
10
. D.
8
.
Câu 11: Phương trình tổng quát của mặt phẳng qua
3, 1, 2A ,

4, 2, 1B ,
2,0, 2C là:
A.
20xy
. B.
20xy
. C.
20xy
. D.
20xy
.
Câu 12: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 15 và chiều cao bằng 5
A.
75
. B.
25
. C.
215
. D.
45
.
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, gọi
M
,
N
,
P
ln lưt là các đim biu din các s phc
1
1zi
,
2
8zi
,
3
13zi
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
Tam giác
M
NP vuông cân. B. Tam giác
M
NP cân.
C. Tam giác
M
NP vuông. D. Tam giác
M
NP đều.
Câu 14: Với a là số thực dương tùy ý,

ln 7 ln 3aa bằng
A.
ln 4a
. B.
ln 7
ln 3
. C.
7
ln
3
. D.

ln 7
ln 3
a
a
.
Câu 15: Cho hình hộp
.
A
BCD A B C D

tất cả các cạnh bằng nhau bằng
a
. Biết
60 .AAD AAB BAD


Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .
A
ABD
A.
2
3
4
a
. B.
2
2
a
. C.
2
3
8
a
. D.
2
3
2
a
.
Câu 16: Cho hàm số
yfx
liên tục trên
và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Số các giá trị nguyên của tham số
m
thuộc

100;100
để phương trình
42
23
f
xx m
có
nghiệm là
A.
101
. B.
105
. C.
102
. D.
104
.
Câu 17: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên sau:
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A.
5. B. 1. C. 2. D. 0 .
Trang 3/6 - Mã đề thi 358
Câu 18: Cho
2
2
0
cos 4
dln,
sin 5sin 6
x
x
ab
xx c


tính tổng
333
Sabc
bằng
A.
25S . B. 28S . C. 4S . D. 27S .
Câu 19: Cho hàm số
f
x liên tục trên đoạn
1; 3 có đồ thị như hình vẽ sau. Gọi
M
m lần lượt
là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên

1; 3 . Giá trị của 23
M
m bằng?
A.
5. B. 4 . C.
8
. D.
0
.
Câu 20: Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ s
1, 2, 3, 4, 5
?
A.
4
5
C
. B.
4
5
A
. C.
5
P
. D.
4
P
.
Câu 21: Cho số phức
z
thỏa mãn:
2131zi i
. Tính mô đun của số phức
z
.
A.
534
3
z
. B.
34
3
z
. C.
34z
.
D. 34z .
Câu 22: Cho hình chóp
.S ABCD
có
SA
vuông góc với mặt phẳng
,
A
BCD
đáy
A
BCD
hình thang
vuông tại
A
B
, 3 , .
A
BaAD aBCa
Biết
3,SA a
tính thể tích khối chóp
.SBCD
theo
.a
A.
3
23 .a B.
3
3
.
4
a
C.
3
23
.
3
a
D.
3
3
.
6
a
Câu 23: Cho hàm số
yfx
có đạo hàm
f
x
liên tục trên đồ thị hàm số
yfx
trên đoạn
2;6
như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.
A.

2;6
max ( ) 6fx f
. B.

2;6
max ( ) 1fx f

. C.

2;6
max ( ) 2fx f
. D.

2;6
max ( ) 2fx f

.
Câu 24: Gi S tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình
12
16 .4 5 49 0
xx
mm

có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?
A.
2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 25: Trong hệ
Ox
y
, xét các điểm mà tọa độ của nó là số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hay bằng
10
. Chọn ngẫu nhiên một điểm, xác suất để chọn được một điểm khoảng cách từ đó đến gốc tọa độ
O
nhỏ hơn hoặc bằng
10
A.
35
441
. B.
37
441
. C.
39
441
. D.
1
9
.
Câu 26: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?
x
y
O
24
6
1
1
2
3
2

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bình Giang - Hải Dương lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bình Giang - Hải Dương lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 635
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm