Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Ninh Bình

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/6 - đề thi 001
SỞ GDĐT NINH BÌNH
(Đề thi gồm 50 câu, 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THI THPT QUỐC GIA
LẦN THỨ 1 - NĂM HỌC 2019 2020
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh: ......................................................; Số báo danh: ..................................
đề thi 001
Câu 1: Hình trụ có thiết diện qua trục một nh vuông cạnh bằng 20cm. Thể tích của khối trụ tương
ứng bằng
A.
800
cm
3
. B.
8000
cm
3
. C.
cm
3
. D.
2000
cm
3
.
Câu 2: Chọn khẳng định sai.
A. Hàm số
lny x
không cực trị trên
0;
.
B. Hàm số
lny x
đồ thị nhận trục tung làm đường tiệm cận đứng.
C. Hàm số
lny x
luôn đồng biến trên
0;
.
D. Hàm số
lny x
giá trị nhỏ nhất trên
0;
bằng 0.
Câu 3: Cho tam giác
ABC
vuông tại
A
,BC a AC b
. Quay tam giác
ABC
quanh trục
AB
ta thu
được hình nón diện tích xung quanh bằng
A.
ab
. B.
. C.
a b b
. D.
1
3
ab
.
Câu 4: Từ 10 điểm phân biệt trong không gian thể tạo thành bao nhiêu véctơ khác véctơ
0
?
A.
10
2
. B.
10
P
. C.
2
10
A
. D.
2
10
C
.
Câu 5: Đường cong trong hình vẽ đồ thị của hàm số nào dưới đây?
O
x
y
1
A.
1
3
x
y
. B.
3
1y x
. C.
3
x
y
. D.
0,3
logy x
.
Câu 6: Nếu có một khối chóp thể tích diện tích đáy lần lượt bằng
3
a
2
a
thì chiều cao của
bằng
A.
3
a
. B.
3a
. C.
a
. D.
6
a
.
Câu 7: Cho m số
y f x
bảng biến thiên như sau.
x
+∞
2
-∞
0
–∞
–∞
+∞
y'
y
Tổng số đường tiệm cận (bao gồm tiệm cận đứng tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/6 - đề thi 001
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 8: Đường cong trong hình vẽ đồ thị của hàm số nào dưới đây?
O
x
y
1
2
1
2
A.
2
1
x
y
x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 9: Bất phương trình
3 81 0
x
tất cả bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
A. 3. B. 4. C. số. D. 5.
Câu 10: Số điểm cực trị của đồ thị hàm số
4
1y x
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
1, 2, 3AB AD AA
. Thể tích của khối chóp
.D A B C D
A.
. B.
1V
. C.
. D.
3V
.
Câu 12: Thể tích của khối lăng tr chiều cao bằng
h
diện tích đáy bằng
B
A.
1
6
V Bh
. B.
2V Bh
. C.
1
3
V Bh
. D.
V Bh
.
Câu 13: Đạo m của hàm số
3
log 2y x
A.
1
2 ln3
y
x
. B.
ln3
2
y
x
. C.
1
2 ln 3
y
x
. D.
ln3
2
y
x
.
Câu 14: Tập xác định
D
của hàm số
3
2
9 1y x
A.
1 1
; ;
3 3
D
 
. B.
D
.
C.
1 1
;
3 3
D
. D.
1 1
\ ;
3 3
D
.
Câu 15: Cho hai khối cầu n kính lần lượt bằng
a
2a
. Tỉ số giữa thể tích của khối cầu nhỏ với
thể tích của khối cầu lớn bằng
A.
1
4
. B.
4
. C.
1
8
. D.
8
.
Câu 16: Cho hình chóp
.S ABC
, ,SA AB BC
đôi một vuông góc với nhau. Tính thể tích khối chóp
.S ABC
, biết
3,SA a AB BC a
.
A.
3
3
9
a
V
. B.
3
3
2
a
V
. C.
3
3
6
a
V
. D.
3
3
3
a
V
.
Câu 17: Cho m số
y f x
bảng biến thiên như sau.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/6 - đề thi 001
Số nghiệm thực của phương trình
2f x f
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 18: Cho m số
3
logf x x
. Khi đó giá trị của biểu thức
27
f f a
a
với
0a
bằng
A.
1
3
. B.
3
. C.
27
. D.
2
3
27
log
a
a
.
Câu 19: Cắt khối cầu
;10S I
bởi mặt phẳng
P
cách tâm
I
một khoảng bằng 6 ta thu được thiết diện
hình tròn có chu vi bằng bao nhiêu?
A.
8
. B.
64
. C.
32
. D.
16
.
Câu 20: Biết phương trình
2
2 2
log 2log 2 1 0x x
hai nghiệm
1 2
,x x
. Tính
1 2
x x
.
A.
1 2
4x x
. B.
1 2
1
8
x x
. C.
1 2
1
2
x x
. D.
1 2
3x x
.
Câu 21: Tìm tổng tất cả các giá trị của tham số thực
m
để đồ thị hàm số
1x
y
x m
hai đường tiệm
cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật diện tích bằng 5.
A. 0. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 22: Cho hàm số
2 1
2
x
y
x
. Gọi
,M m
lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên
đoạn
0;3
. Tính
M m
.
A.
2M m
. B.
1M m
. C.
3
2
M m
. D.
1
2
M m
.
Câu 23: Đồ thị hàm số
4 2
2 1y x x
ba điểm cực trị tạo thành một tam giác diện tích bằng
A.
1
2
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 24: Cho m số
y f x
đạo hàm liên tục trên
bảng xét dấu đạo hàm như sau.
Tổng giá trị tất cả các điểm cực trị của hàm số
2019 2020y f x
A.
4040
. B.
6080
. C.
2
. D.
2021
.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Ninh Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Ninh Bình. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 Sở GD&ĐT Ninh Bình, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm