Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 4, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề 167
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 4
NHÓM : TOÁN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
167
Họ và tên:
………………………………….
Lớp:
…………….............……..……
Câu 1. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
8
. B.
4
. C.
2.
D.
6
.
Câu 2. Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên
A.
4 2
y x x
. B.
3
2 3y x x
.
C.
2
1
x
y
x
. D.
1
3
logy x
.
Câu 3. Gọi
F x
là một nguyên hàm của hàm số
e
x
f x x
. Tính
F x
biết
0 1
F
.
A.
1 e 1
x
F x x
. B.
1 e 2
x
F x x
.
C.
1 e 1
x
F x x
. D.
1 e 2
x
F x x
.
Câu 4. Rút gọn biểu thức
1 5
6
3 6
3 6
3 2
1
a a a a a
A
a a
.
A.
3
2 1A a
. B.
2 1A a
. C.
6
2 1A a
. D.
2 1a
.
Câu 5. Tập hợp nghiệm của bất phương trình
3 2
1 2
3
27 3
x
x
A.
1
.
3
B.
2;3 .
C.
0;1 .
D.
1;2 .
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số
x
y a
log
a
y x
đối xứng nhau qua đường thẳng
y x
.
B. Đồ thị hàm số
log
a
y x
1
log
a
y x
đối xứng nhau qua trục tung.
C. Đồ thị hàm số
log
a
y x
x
y a
đối xứng nhau qua đường thẳng
y x
.
D. Đồ thị hàm số
x
y a
1
x
y
a
đối xứng nhau qua trục hoành.
Câu 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây
A.
3 2
3 2 1y x x x
. B.
4 2
1
y x x
.
C.
4 2
4 1
y x x
. D.
4 2
4 1
y x x
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 167
Câu 8. Cho hình trụ hai đường tròn đáy
;O R
và
;O R
,
OO h
. Biết
AB
một đường kính của
đường tròn
;O R
O AB
đều. Tỉ số
h
R
bằng
A.
4 3
. B.
3
. C.
3
2
. D.
2 3
.
Câu 9. Giá trị lớn nhất
M
và giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
4 2
2 3
y x x
trên
0;2
là:
A.
11, 2
M m
. B.
11, 3
M m
. C.
3, 2
M m
. D.
5, 2
M m
.
Câu 10. Cho hàm số
y f x
thỏa mãn
1
, 1 1
2 1
f x f
x
. Tính
5 .
f
A.
5 2ln3 1
f
. B.
1
5 ln 3
2
f
. C.
5 ln 3 1
f
. D.
5 ln 2
f
.
Câu 11. Một hình trụ bán kính đáy bằng với chiều cao của nó. Biết thể tích của khối trụ đó bằng
8
, tính
chiều cao
h
của hình trụ.
A.
2 2
h
. B.
3
32
h
. C.
3
4
h
. D.
2
h
.
Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số
2
ln 1
y x x
.
A.
2
1
2 1
y
x
. B.
2
2
1
x
y
x x
. C.
2
1
1
y
x x
. D.
2
1
1
y
x
.
Câu 13. Hàm số
2 2
2
x
y
x
có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. B. .
C. . D. .
Câu 14. Nguyên hàm của hàm số
3 1
e
x
y
A.
3 1
1
e
3
x
C
. B.
3 1
3e
x
C
. C.
3 1
1
e
3
x
C
. D.
3 1
3e
x
C
.
Câu 15. Tính tổng các nghiệm của phương trình
2
log 3 1 9
x x
bằng
A.
3
. B.
9
. C.
9
10
. D.
3
.
Câu 16. Tính số điểm cực trị của hàm số
4 3
2 2y x x x
.
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
x
y
-2
3
-3
2
1
-1
0
1
x
y
-2
2
1
-1
0
1
x
y
-2
-3
4
2
1
-1
0
1
x
y
-2
1
2
-1
0
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 167
Câu 17. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
0;2
?
A.
2
4 x
y
x
. B.
2 1
1
x
y
x
. C.
ln
x
y
x
. D.
3 2
3y x x
.
Câu 18. Biết
cos 2 d sin 2 cos 2x x x ax x b x C
với
a
,
b
là các số hữu tỉ. Tính tích
ab
?
A.
1
4
ab
. B.
1
4
ab
. C.
1
8
ab
. D.
1
8
ab
.
Câu 19. Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
với
O
là tâm đa giác đáy
ABCD
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
BC SBD
. B.
OS ABCD
. C.
BD SAC
. D.
BC SAB
.
Câu 20. Cho khối chóp
.S ABCD
có
SA ABCD
, đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
, góc giữa
SC
và mặt
đáy
ABCD
bằng
0
45
. Thể tích khối chóp
.S ABCD
bằng:
A.
3
3
2
a
. B.
3
3
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
2
3
a
.
Câu 21. Cho đồ thị hàm số như hình vẽ. Chọn khẳng định sai?
.
A. Hàm số đạt cực tiểu tại
1x
.
B. Hàm số có 3 điểm cực trị.
C. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là
0; 3
.
D. Với
4 3m
thì đường thẳng
y m
cắt đồ thị hàm số tại bốn điểm phân biệt.
Câu 22. Biết
f x
là hàm liên tục trên
9
0
d 9f x x
. Khi đó giá trị của
4
1
3 3 df x x
A.
0
. B.
27
. C.
3
. D.
24
.
Câu 23. Tập xác định của hàm số
3 2
3
4
2
x
y x
x
A.
; 3 2; 
. B.
; 3 2; 
.
C.
3;2
. D.
3;2
.
Câu 24. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
2
1
x m
y
x
đồng biến trên khoảng xác định của
nó.
A.
;2m 
. B.
1;2m
. C.
2;m
. D.
2;m
.
Câu 25. Cho hình lập pơng
.ABCD A B C D
đưng chéo
3BD x
. Gọi
S
là diện ch xung quanh của
hình tr hai đường tn đáy ngoại tiếp hai hình vuông
ABCD
và
A B C D
. Diện tích
S
.
A.
2
2
2
x
. B.
2
3x
. C.
2
2x
. D.
2
x
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 4, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 4, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 4, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm