Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc (Lần 3)

VnDoc mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc (Lần 3), hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải nhanh bài tập Toán một cách hiệu quả hơn.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Nguyên hàm F (x) = \int(4x +1)ln xdx là.

A. F( x) = (2x2 + x)ln x + x2 + x + C

B. F( x) = (3x2 + 2x)ln x + C

C. F( x) = (2x2 + x)ln x - x2 - x + C

D. F( x) = x2 ln x + C

Câu 2: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số y = ax4 + bx2 + c với a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Phương trình y ' = 0 có hai nghiệm thực phân biệt.

B. Phương trình y ' = 0 vô nghiệm trên tập số thực.

C. Phương trình y ' = 0 có ba nghiệm thực phân biệt.

D. Phương trình y = 0 có ba nghiệm thực phân biệt.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 3: Nghiệm của phương trình log3 x = 2 là.

A. x = 3

B. x = 9

C. x = 8

D. x = 6

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A = (2;3;1), B = (0;1; 2). Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là.

A. (P) : 2x + 2 y - z = 0

B. (P) : 2x + 2 y - z - 9 = 0

C. (P) : 2x + 4 y + 3z -19 = 0

D. (P) : 2x + 4 y + 3z -10 = 0

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm