Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Quý Đôn - Điện Biên (Lần 1)


 C
 
K THI TH THPT QG LN 1
C 2017 2018

Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
 : 194
  
A.
q
I
e
B.
q
I
t
C.
t
I
q
D.
.I qt
 t si, kho mt bt bng
A. mt s  B. mt ph
C. mt n D. m
 Giao thoa mc vi hai ngun kt ht t
thn t mc tiu giao thoa nm ti nh
c ngun tng
A.  B. 
C.  D. 
 
A.  B. khoa hai b
C.  D. kho bng 0
 Dang bng ca h
A. ng ca l
B. ng ca ngoi lc bii gian
C. ng ca li
D. u ki
  trong m thi gian qua m dit

A.m  B.  to c
C.  D.  
 n di
A. ng c B. ng ca electron
C. ca c D. ng c
 Ti ngung c truy
m M, N nn d s ng lch pha nhau bng m
A.
2 d

B.
2 d
v

C.
d

D.
 Mt con lm vt nh   cc theo trc Ox quanh v
ng O. Biu thc l  
A.
2
1
2
F kx
B. F = - kx C.
1
2
F kx
D. F = kx
 Tc trng g , mt con l 
0
. Bit khi
ng vt nh ca con l
A. 
0
2
B. 
0
2
/4 C. 
0
2
/2 C. 
0
2
 
1

1

2
,
2

A.
1 1 2 2
1 1 2 2
sin sin
tan
os os
AA
Ac A c


B.
1 1 2 2
1 1 2 2
sin sin
tan
os os
AA
Ac A c


C.
1 1 2 2
1 1 2 2
sin sin
tan
os os
AA
Ac A c


D.
1 1 2 2
1 1 2 2
os os
tan
sin sin
Ac A c
AA


 
A.
B.
C.
D.
 
A.
c
e
v

B.
c
e
C.
c
e
t

D.
c
e

 
A.B.C. D.
 
A. B.
C. D.
 
A.  B. Ampe (A) C. Tesla (T) D. Vebe (Wb)
 : 
A. 10cm B. 100cm C. 4cm D. 50cm
 : 
gian t .

A. 10 rad/s B. 10 rad/s C. 5 D. 5 rad/s
 

M


A. u
O
 B. u
O
- 
C. u
O
-  D. u
O
- 
 
A. T = 0,02s B. T = 0,2s C. T = 50s D. T = 1,25s
 
0
= 10
-12
W/m
2

A. 10
-20
W/m
2
B. 3.10
-5
W/m
2
C. 10
-4
W/m
2
D. 10
-6
W/m
2
 

A. 20 rad B. 10 rad C. 40 rad D. 5 rad
 

2


A. 0,4kg B. 1 kg C. 250g D. 100g
 
A. B. C.D.
 

A. B. C.D.
 

A. 75 m/s B. 300m/s C. 225 m/s D. 7,5 m/s
 -

A. 6cm B. 4cm C. 2 cm D. 3cm
 

1
, F
1

2
, F
2


1
+ m
2

2
= 3F
1

1

A. 600 g B. 400g C. 480g D. 720g

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 201

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Quý Đôn - Điện Biên (Lần 1), với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Vật lý.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Quý Đôn - Điện Biên (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm