Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Sông Mã, Sơn La

Đề thi thử Hóa 2023 trường THPT Sông Mã - Sơn La
Câu 41. Natri cháy trong khí oxi khô tạo ra sản phẩm nào sau đây?
A. NaOH.
B. NaCl.
C. Na2O.
D. Na2O2.
Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan đuợc Al(OH)3?
A. NaOH.
B. HCl.
C. NaCl.
D. HNO3.
Câu 43. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là
A. C6H5NH2.
B. C2H5OH.
C. H2NCH2COOH.
D. CH3NH2.
Câu 44. Cho thanh kim loi Fe o dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện
hóa học?
A. KCl.
B. HCl.
C. CuSO4.
D. MgCl2.
Câu 45. Nước cứng vĩnh cửu tác dụng vi chất nào sau đây thu được kết tủa?
A. NaNO3.
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. HCl.
Câu 46. Trong điều kin không có oxi, sắt phản ứng vi lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra
muối sắt(III)?
A. H2SO4 đặc, nguội.
B. CuSO4 loãng.
C. HNO3 đặc, nóng.
D. HCl loãng.
Câu 47. Trong phản ứng của kim loại Ca với khí Cl2, mt nguyên tử Ca nhường bao nhiêu
electron?
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 48. Hợp chất X có công thức cấu to: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat.
B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat.
Câu 49. Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta nm hỗn hợp kim
loại trên vào lượng dư dung dịch
A. AgNO3.
B. HNO3.
C. Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2.
Câu 50. Trùng hợp butađien to thành polime nào sau đây?
A. Polibutađien.
B. Polietilen.
C. Poli(vinyl clorua).
D. Policaproamit.
Câu 51. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2.
B. HClO3.
C. Ba(OH)2.
D. C6H12O6 (gluco).
Câu 52. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng boxit.
B. quặng pirit.
C. quặng đolomit.
D. quặng manhetit.
Câu 53. Tác nn chyếu gây mưa axit
A. CO và CH4.
B. CH4 và NH3.
C. CO và CO2.
D. SO2 và NO2.
Câu 54. Chất nào sau đây là chấto?
A. Xenlulozơ.
B. Axit oleic.
C. Glixerol.
D. Triolein.
Câu 55. Kim loại nào sau đây có nhiệt đ nóng chy cao nhất trong tất cả các kim loi?
A. Vonfam.
B. Sắt.
C. Đồng.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Sông Mã, Sơn La

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Sông Mã, Sơn La được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Đánh giá bài viết
1 29
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm