Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh có đáp án

1/6 - Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Th tích khối hộp chữ nhật có kích thước
1; 2; 3
bằng
A.
6
B.
2
C.
18
D.
12
Câu 2. Gọị
1
z
2
z
lần lượt hai nghiệm của phương trình
2
4 50zz 
. Cho số phức
Số phức liên hợp của s phức
w
A.
w4
. B.
w 10
. C.
w5
. D.
w 10
.
Câu 3. Số nghiệm của phương trình
333
log 2 log 2 log 5xx 
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 4. Giá tr lớn nhất của hàm số
1
1
x
y
x
trên
2; 4



bằng
A.
5
3
. B.
5
. C.
3
. D.
4
.
Câu 5. Phương trình
2
sin 2
2
x 
có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
0; ?
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
.
Câu 6. Trong không gian với h tọa đ
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
123
:
21 2
xy z


2
312
:
11 4
x yz

. Góc giữa hai đường thẳng
12
,
bằng
A.
60
. B.
30
. C.
45
. D.
135
.
Câu 7. Cho
a
,
b
,
c
ba s dương khác
1
. Đồ th các hàm s
log
a
yx
,
log
b
yx
,
log
c
yx
được cho
trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?
A.
abc
. B.
cab
. C.
bca
. D.
cba
.
Câu 8. Trong không gian với h ta đ
Oxyz
, cho các vectơ
3a jk

và
1; ; 6bm
. Giá tr của
m
để
a
vuông góc với
b
bằng
A.
3
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
O
1
x
y
log
a
yx=
log
b
yx=
log
c
yx
=
Mã đề 101
2/6 - Mã đề 101
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hàm s
y fx
đạt cực tr tại
0
x
khi và chỉ khi
0
0fx
.
B. Nếu
0
0fx

0
0
fx
thì hàm số đạt cực đại tại
0
x
.
C. Nếu
fx
đổi dấu khi qua điểm
0
x
fx
liên tục ti
0
x
thì hàm số
y fx
đạt cực tr tại điểm
0
x
.
D. Nếu
0
0
fx

thì
0
x
không phải là điểm cực tr của hàm số.
Câu 10. Tìm h nguyên hàm của hàm số
fx x
.
A.
d
fx x C
. B.
2
d
2
x
fx x C
.
C.
2
d
2
x
fx x C

. D.
2
dfx x x C

.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;5;2A
và
3; 3;2B
. Tọa đ trung điểm
M
của
đoạn thẳng
AB
A.
1;1;2M
B.
2; 4;0M
C.
2;2;4M
D.
4; 8;0M
Câu 12. Mt hình tr diện tích xung quanh bằng
16
thiết diện qua trục của hình trụ này mt nh
vuông. Thể tích
V
của hình trụ bằng
A.
16
. B.
32 2
. C.
24
. D.
18
.
Câu 13. Phương trình đường tiệm cận ngang của đ th hàm số
32
1
x
y
x
A.
2
x 
. B.
2y 
. C.
3
y
. D.
2y
.
Câu 14. Số giao điểm của đ th hàm số
3
31yx x
với trục hoành là
A.
3
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 15. Phần ảo của s phức
12zi
bằng
A.
2
. B.
2
. C.
i
. D.
2i
.
Câu 16. Tập nghiệm
S
của bất phương trình
11
223
xx x


A.
3
2
;log 3S



. B.
1;S 
. C.
3
3
;log
2
S



. D.
;1S

.
Câu 17. Hàm s
42
41yx x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
0
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 18. Khối chóp
.S ABC
có chiều cao bằng
3h
, diện tích đáy bằng
B
thì th tích bằng
A.
2
V Bh
B.
V Bh
C.
4V Bh
D.
1
3
V Bh
Câu 19. Biết rằng tích phân
1
0
+1 d = +2
x
x e x a be
, tích
ab
bằng
A.
15
. B.
1
. C.
20
. D.
1
.
Câu 20. Cho khối nón tròn xoay có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng
a
. Khi đó thể tích khối nón là
A.
3
a
. B.
3
1
3
a
. C.
3
4
3
a
. D.
3
2
3
a
.
3/6 - Mã đề 101
Câu 21. Tìm
21
lim
1
n
n
.
A.
1
. B.

. C.
2
. D.
2
.
Câu 22. Cho hàm số
42
23yx x
. Cực đại của hàm số đã cho bằng
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 23. Tập xác định của hàm số
3
log 2
yx

A.
B.
;2 \ 1 .
C.
;2 .
D.
;2 .

Câu 24. Cho hình chóp
.S ABC
A
,
B
lần lượt trung điểm ca
SA
,
SB
. Gọi
1
V
,
2
V
lần lượt th
tích của khối chóp
SA B C

SABC
. Tính tỉ số
1
2
V
V
.
A.
1
3
B.
1
2
C.
1
4
D.
1
8
Câu 25. Hàm s
3
34yx x

đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1; 1
. B.
;1
1; 
.
C.
;1

. D.
1; 
.
Câu 26. Tính tích phân
2
0
(2 1)I x dx
A.
6I
. B.
2I
. C.
4I
. D.
5I
.
Câu 27. Cho tích phân
4
2
0
9dI xx x
. Khi đặt
2
9
tx
thì tích phân đã cho trở thành
A.
5
3
d
tt
. B.
4
2
0
dtt
. C.
5
2
3
dtt
. D.
4
0
d
tt
.
Câu 28. Trong không gian với h ta đ
Oxyz
, cho hai điểm
1;2;0A
và
2;3; 1B
. Phương trình mặt
phẳng qua
A
và vuông góc với
AB
là.
A.
30xyz
. B.
30xyz
. C.
2 30xyz
. D.
30
xyz
.
Câu 29. Cho số thực dương
1.a
Giá tr của
log 10
a
a
bằng:
A.
1 log 10
a
. B.
log 10
a
a
. C.
1 loga
. D.
1 log
log
a
a
.
Câu 30. Cho
a
s thực dương. Viết biểu thức
3
5
3
1
. Pa
a
dưới dạng lũy thừa s
a
ta đưc kết
quả:
A.
5
6
Pa
. B.
7
6
Pa
. C.
1
6
Pa
. D.
19
6
Pa
.
Câu 31. Cho nh chóp
.S ABC
đáy tam giác đều cạnh
a
. Cạnh bên
SC
vuông góc với mặt phẳng
ABC
,
SC a
. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
3
3
3
a
B.
3
3
12
a
C.
3
2
12
a
D.
3
3
9
a

Đề thi thử Toán THPT quốc gia 2021

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh có đáp án do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi thử TN THPT 2021 môn Toán với 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD&ĐT.

Tham khảo: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Toán

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh có đáp án nằm trong chuyên mục Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán sở GD&ĐT Nghệ An lần 3. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm