Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 6 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 chương trình mới

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập giữa kì 2 Anh 6 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently.

1. a. chest b. leg c. red d. lifter
2. a. finger b. light c. thin d. big
3. a. carrot b. matter c. cabbage d. apple
4. a. by b. hungry c. healthy d. thirsty

II. Choose the correct word to complete the sentences

1. How ________beef do you need? (much, many, are, is)

2. She needs_______of beef. (200 grams, a tube, a dozen, a bottle of)

3. How many_______ does he need? (egg, an egg, eggs, egges)

4.My mother wants_______ orange. (some, any, a, an)

5. She _______ an apple now. (eat, eats, eating, is eating)

6.What would you like _______ breakfast? (for, when, to, of)

7.______I help you? (Do, Can, Have, Does)

8. ________color is your hair? (How, Which, What, Where)

III. Write the correct opposite to complete the sentences:

1. He isn’t short. He is …………

2. He isn’t fat. He is …………….

3. He isn’t heavy. He is …………

4. He isn’t weak. He is …………

5. He isn’t hungry. He is ………

6.He isn’t hot. He is……………

7. His teeth aren’t black. They’re………….

8. His hair isn’t long. It is……………..

IV. Read the dialogue and answer the questions:

Salegirl: Can I help you?

Lan: Yes. I’d like some chicken, please.

Salegirl: How much do you want?

Lan: A kilo, please.

Salegirl: Is there anything else?

Lan: Yes, I need some oranges.

Salegirl: How many do you want?

Lan: A dozen, please.

Questions:

1.Where is Lan? ……………………………………………….

2.What does she want? ……………………………………………….

3. How much chicken does she want? ………………………………………………

4. How many oranges does she want? ……………………………………………….

V. Match the column A with column B

A B

1. a bottle of

2. a packet of

3. a bar of

4. a kilo of

5. a can of

6. a tube of

7. a box of

8. 200grams of

a. toothpaste

b. peas

c. soap

d. beef

e. cooking oil

f. rice

g. chocolates

h. tea.

ĐÁP ÁN

I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently.

1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a;

II. Choose the correct word to complete the sentences

1 - much; 2 - 200 grams; 3 - eggs; 4 - an;

5 - is eating; 6 - for; 7 - Can; 8 - What;

III. Write the correct opposite to complete the sentences:

1. He isn’t short. He is ……tall……

2. He isn’t fat. He is ……slim……….

3. He isn’t heavy. He is ……thin……

4. He isn’t weak. He is ……strong……

5. He isn’t hungry. He is ……full…

6.He isn’t hot. He is……cold………

7. His teeth aren’t black. They’re……white…….

8. His hair isn’t long. It is……short………..

IV. Read the dialogue and answer the questions:

1 - She is in the market/ supermarket/ food store.

2 - She wants some chicken and some oranges.

3 - She wants a kilo of chicken.

4 - She wants a dozen of oranges.

V. Match the column A with column B

1 - e; 2 - h; 3 - g; 4 - f; 5 - b; 6 - a; 7 - c; 8 - f;

Download đề thi & đáp án tại Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 391
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm