Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 số 7

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc
tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi tuyn sinh lp 10 môn Toán s 7
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
I. Đề ôn thi vào lp 10 môn Toán s 7
Bài 1: Vi
0, 1xx
, cho hai biu thc:
2 2 6
.
1
1 1 1
x x x x x x
A
x
x x x

+
= +

+

1
1
x
B
x
=
1, Tìm giá tr ca B ti x = 25
2, Rút gn biu thc A
2, Tìm giá tr ca x để
.1AB
Bài 2: Gii bài toán bng cách lp phương trình hoch h phương trình
hai thùng đựng du, s lít trong thùng du th nht nhiu gp 3 ln s lít du
trong thùng th hai. Nếu ly bt đi 15 lít du thùng th nht đổ thêm 21 lít du
vào thùng th hai thì s lít du thùng th nht gp đôi s lít du thùng th hai.
Tính s lít du mi thùng đựng lúc đầu.
Bài 3:
1, Gii h phương trình:
2, Cho các đường thng (d1): y = x + 6, (d2) : y = 3x + 7 và (d3): y = (2 m)x + 1. Tìm m
để d1, d2, d3 đồng quy
3, Tìm m để phương trình
( ) ( )
2
2 3 3 0x m x m m + =
hai nghim phân bit
tha mãn
12
24xx−=
Bài 4:
a, Có 6 viên bi thy tinh hình cu, đường kính mi viên 2cm. Mt cc thy tinh
hình trc có đường kính đáy là 8cm, đang đựng nước (10cm là chiu cao ct nước)
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc
tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
1, Tnh th tích mi viên bi
2, Th 6 viên bi vào cc nước, biết rng c 6 viên bi ngp trong nước và không tràn ra
ngoài, tính chiu cao ct nước dâng lên
b, Cho tam giác ABC ba góc nhn ni tiếp đường tròn (O), k AH vuông góc vi
BC ti H. Gi I, K ln lượt là hình chiếu vuông góc ca A lên các tiếp tuyến ti B và C
ca đường tròn (O)
1, Chng minh A, H, C, K cùng thuc mt đường tròn
2, Chng minh
AHK ABC=
và AH
2
= AI.AK
3, Gi M, N theo th t là trung đim ca ca AI và AK. Chng minh rng nếu AH =
AM + AM thì ba đim A, O, H thng hàng
Bài 5: Cho a, b, c độ dài ba cnh ca mt tam giác chu vi bng 4. Chng minh
rng:
1 1 1 1 1 1
89
a b c a b b c c a

+ + + + +

+ + +

Ti thêm tài liu ti:
https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc
tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
II. Đáp án đề ôn thi vào lp 10 môn Toán s 7
Bài 1:
1, Vi
0, 1xx
thì
( )( )
1 1 1
1
1
11
xx
B
x
x
xx
−−
= = =
+
−+
Ti x = 25 (tha mãn) thay vào B có:
1 1 1
5 1 6
25 1
B = = =
+
+
2, Vi
0, 1xx
ta có:
( )( )
( )( )
( )( )
( )( ) ( )( )
( )
( )( )
( )( )
( )( )
( )
( )
( )( )
( )
2 2 6
:
1
1 1 1
2 1 2 1
1
6
.
1
1 1 1 1 1 1
11
2 2 2 2 6
.
1
11
1
66
.
1
11
6 1 1
.
1
11
6
x x x x x x
A
x
x x x
x x x x
xx
x
x
x x x x x x
x x x
x x x x x x x
x
xx
xx
xx
xx
x x x x
xx
x

+
= +

+


+ +

= +

+ + +

−+
+ +
=
+−
+
=
+−
−+
=
+−
=
3, Có
1 6 6 1
. 1 6 . 1 1 0 0
1 1 1
x x x
A B x
x x x
−−
+ + +
(điu kin
0x
)
Vì
0 1 0xx +
Suy ra để
( )( )
61
0 6 1 0 2 1 3 1 0
1
xx
x x x x
x
−−
+
+
Vì
0 3 1 0xx +

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Số 7 (Có đáp án)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2020 - 2021 do thư viện đề thi VnDoc biên soạn và chỉnh lý. Đây là đề thi thử môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức luyện thi vào lớp 10. Mời các bạn tham khảo các đề thi dưới đây

Đây là đề thi thử vào lớp 10 môn Toán được biên tập theo cấu trúc giống với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm 5 bài từ cơ bản tới nâng cao, tóm tắt toàn bộ kiến thức đã được học trong chương trình Toán lớp 9 kèm với hướng dẫn giải đáp. Qua đó sẽ giúp các bạn học sinh củng cố và ôn tập để chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 sắp tới.

-----------

Ngoài đề thi thử vào lớp 10 môn Toán này, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh,...cũng như thông tin tuyển sinh và điểm thi vào lớp 10 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề Toán lớp 9 ôn thi vào lớp 10 và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Xem thêm đề thi vào lớp 10 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh:

Môn Toán Môn Văn Môn Tiếng Anh
Tải đề thi vào lớp 10 môn Toán Tải đề thi vào lớp 10 môn Văn Tải đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

 

Đánh giá bài viết
1 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm