Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (Chuyên Toán - Tin) trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2014-2015

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (chuyên Toán - Tin) trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2014 - 2015 là đề thi vào lớp 10 môn Toán lớp chuyên Tin học, là đề thi hay dành cho các bạn yêu Toán và có dự định thi vào chuyên toán các trường THPT học tập, nghiên cứu chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp tới.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2014 - 2015
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (chung) trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 01 trang

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn TOÁN
(Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tin học)
Thời gian làm bài 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18 tháng 6 năm 2014

Đánh giá bài viết
8 9.782
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 10 Xem thêm