Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán

Sáng ngày 12/6/2015, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán. VnDoc.com giới thiệu tới các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

21 Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn các tỉnh năm học 2014 - 2015

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh các tỉnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM Năm học: 2015 – 2016
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (2 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) x2 - 8x + 15 = 0.

b) 2x2 - √2x - 2 = 0.

c) x4 - 5x2 - 6 = 0.

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = x2 và đường thẳng (D): y = x + 2 trên cùng một hệ trục toạ độ.

b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

Bài 3: (1,5 điểm)

Thu gọn các biểu thức sau:

Bài 4: (1,5 điểm)

Cho phương trình x2 - mx + m - 2 = 0 (1) (x là ẩn số)

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m

b) Định m để hai nghiệm x1, x2 của (1) thỏa mãn

Bài 5: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC (AB<AC) có ba góc nhọn. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AC, AB lần lượt tại E, F. Gọi H là giao điểm của BE và CF. D là giao điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: AD ┴ BC và AH.AD=AE.AC

b) Chứng minh EFDO là tứ giác nội tiếp

c) Trên tia đối của tia DE lấy điểm L sao cho DL = DF. Tính số đo góc BLC.

d) Gọi R, S lần lượt là hình chiếu của B, C lên EF. Chứng minh DE + DF = RS.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT Hà Nội

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán

Bài 1: (2 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) x2 - 8x + 15 = 0.

Δ' = 42 - 15 = 1

↔ x = 4 + 1 = 5 hay x = 4 - 1 = 3

b) 2x2 - √2x - 2 = 0. (2)

Δ = 2 - 4(2)(-2) = 18

(2) ↔ x = (√2 + 3√2)/4 = √2 hay x = (√2 - 3√2)/4 = -√2/2

c) x4 - 5x2 - 6 = 0

Đặt u = x2 ≥ 0 pt thành:

u2 - 5u - 6 = 0 ↔ u = -1 (loại) hay u = 6

Do đó pt ↔ x2 = 6 ↔ x = ±√6.

Bài 2:

a) Đồ thị:

Lưu ý: (P) đi qua O(0; 0), (±1; 1); (±2; 4)

(D) đi qua (-1; 1), (2; 4)

b) PT hoành độ giao điểm của (P) và (D) là

x2 = x + 2 ↔ x2 - x - 2 = 0 ↔ x = -1 hay x = 2 (a-b+c=0)

y(-1) = 1, y(2) = 4

Vậy toạ độ giao điểm của (P) và (D) là (-1; 1), (2; 4).

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn thành phố Hà Nội năm học 2015-2016

Đề thi - Đáp án thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hà Nội năm 2014 - 2015

Đánh giá bài viết
39 56.120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm