Đề xuất tăng phụ cấp cho giáo viên từ 1/7/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, trình Chính phủ đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên từ 1/7/2023, cùng thời điểm tăng lương cơ sở.

Đề xuất tăng phụ cấp cho giáo viên từ 1/7/2023

Trong dự thảo Tờ trình Chính phủ hôm 8/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức phụ cấp ưu đãi 100% với giáo viên mầm non làm việc tại xã khu vực III, thuộc các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới; còn lại hưởng 70% - gấp đôi mức 50 và 35% được quy định trong Quyết định số 255 năm 2005 của Chính phủ về nội dung này.

Ngoài phụ cấp ưu đãi, người đứng đầu ngành Giáo dục cho biết cũng đang rà soát các chế độ, chính sách và hoạt động chuyên môn khác, "làm sao để giáo viên yên tâm công tác, dạy dỗ học sinh".

Giáo viên mầm non ở các vùng đặc biệt khó khăn, được trợ cấp ưu đãi 70%, cộng thêm phụ cấp thu hút của địa phương hoặc làm việc tại các trường chuyên biệt (trường cho trẻ em cần chăm sóc đặc biệt) thì lương sau 5 năm công tác có thể đạt 6 triệu đồng, "nhưng số lượng không nhiều". Chưa kể, những giáo viên này phải làm việc trong môi trường khó khăn, mức này cũng được đánh giá chưa tương xứng công sức.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc, bình quân cứ 100 nhà giáo thì một người ra khỏi ngành, chủ yếu ở khối mầm non, tiểu học.

"Thực trạng này đòi hỏi phải cấp bách tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, nhất là khối mầm non, tiểu học", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non

Trước những khó khăn, vướng mắc của các thầy cô giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Phụ cấp ưu đãi nghề ảnh hưởng gì đến thu nhập giáo viên?

Hiện nay, phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Theo đó, nhà giáo thuộc biên chế trả lương của cơ sở giáo dục công lập, đang trực tiếp giảng dạy hoặc làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm… là các đối tượng được hưởng loại phụ cấp này.

Trong đó, công thức tính mức phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên các cấp gồm:

Phụ cấp ưu đãi nghề = Mức lương cơ sở x [(hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % mức hưởng phụ cấp ưu đãi

Trong đó: Tỷ lệ % mức hưởng phụ cấp ưu đãi gồm 10 mức gồm: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%.

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Từ 01/7/2023, mức lương này sẽ được nâng lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước mới vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2022.

Đồng thời, thu nhập của giáo viên nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức nói chung là: Thu nhập = Lương + Phụ cấp + Khoản thu ngoài lương - Bảo hiểm xã hội - Công đoàn (nếu có).

Do đó, khi phụ cấp ưu đãi nghề tăng hoặc giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập chung của giáo viên.

Đề xuất tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non

Như đã biết, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và có điều chỉnh tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, không chỉ lương mà còn có phụ cấp, trong đó có phụ cấp ưu đãi nghề (loại phụ cấp được tính theo lương cơ sở) cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng này.

Ngoài ra, do nhiều bất cập trong công tác chi trả và xét đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi, mới đây, tại dự thảo Tờ trình xây dựng Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một số đề xuất đáng chú ý về mức phụ cấp ưu đãi như sau:

Thay vì 06 mức phụ cấp ưu đãi (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%), tại Tờ trình, Bộ Giáo dục đã đề xuất các mức phụ cấp ưu đãi gồm: 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 70% và 100%. Cụ thể:

Mức phụ cấp

Đối tượng hưởng

25%

Trực tiếp dạy tại trường đại học, cao đẳng, học viên, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương trừ trường sư phạm, khoa sư phạm, dạy Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

30%

- Trực tiếp dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị của cấp huyện (bỏ trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp).

35%

Tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tủng tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại:

- Xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới.

- Xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (quy định hiện nay đang là trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã…)

40%

Tại các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

45%

Giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

50%

Tại các trường tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa (hiện nay bao gồm cả các trường mầm non).

70%

Dạy trực tiếp trong các trường mầm non công lập (quy định mới đề xuất).

100%

Dạy trực tiếp trong các trường mầm non công lập ở xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng (quy định mới đề xuất).

Như vậy, có thể thấy, đề xuất mới không bổ sung thêm đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nhưng thực tế cho thấy, với mức phụ cấp 35%, giáo viên mầm non sẽ có thu nhập thấp hơn nhiều so với các giáo viên khác

Do đó, tại dự thảo này, Bộ Giáo dục đề xuất nâng mức hưởng phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non từ 35%, 50% lên 70%; riêng giáo viên mầm non đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng 100% hệ số phụ cấp ưu đãi.

Với đề xuất này, có thể thấy, sắp tới khoảng hơn 200 nghìn giáo viê mầm non sẽ được tăng thu nhập so với quy định đang áp dụng hiện nay.

Đánh giá bài viết
5 5.823
Sắp xếp theo
    Văn bản pháp luật Xem thêm