Bài tuyên truyền kỉ niệm ngày thành lập Đảng ngày 3/2

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com mời các bạn tham khảo bài phát thanh tuyên truyền kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 trong bài viết này. Bài tuyên truyền sẽ nói lên lý do tại sao lấy ngày 3/2 là ngày kỉ niệm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và ý nghĩa quan trọng của ngày này.

Văn bản giáo dục

Xem thêm