Cấu trúc Not Only…But Also và Bài tập vận dụng có đáp án

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời các bạn tham khảo bài viết Cấu trúc Not Only…But Also và Bài tập vận dụng có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải để hiểu rõ hơn về cấu trúc này cũng như biết cách vận dụng khi làm các bài tập liên quan.
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm