Điểm xét tuyển vào các trường đại học y dược phía Bắc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Các trường đào tạo khối Y Dược trên cả nước vừa công bố ngưỡng xét tuyển thấp nhất từ 15 điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để có phương hướng nộp hồ sơ thích hợp.
Điểm Thi THPT Quốc Gia Xem thêm