Đoạn văn viết về món ăn yêu thích bằng Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu văn mẫu Tiếng Anh có dịch chủ đề món ăn yêu thích/ món ăn truyền thống gồm 8 đoạn văn miêu tả món ăn khác nhau bằng Tiếng Anh khác nhau như: đoạn văn Tiếng Anh giới thiệu phở, mỳ Ý, Chè, Bánh Xèo, bò Wellington, rau muống luộc, ...
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm