Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết đoạn văn về ước mơ của em bằng tiếng Anh hay nhất

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây hướng dẫn các bạn tỉ mỉ cách viết một bài luận tiếng Anh về ước mơ trong tương lai hoàn chỉnh. Bên cạnh đó có một vài đoạn văn mẫu cho các bạn tham khảo, nâng cao khả năng viết bài tiếng Anh.

A. Cách viết bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai

Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai gồm có 3 bước như sau:

1.1. Bắt đầu bằng một luận điểm rõ ràng

Phần mở đầu nên thể hiện rõ những gì bạn muốn nói trong cả bài luận. Cách thông thường là bạn hãy trả lời cho câu hỏi:

– Ước mơ tương lai của bạn là gì?

– Tại sao bạn lại có ước mơ đó?

Một số ví dụ:

- My dream is to become a civil engineer. Ever since I was a child with a Lego set, I have enjoyed building things. Engineering would let me express my love for creating things, and allow me to apply my science and math skills.

=> Ước mơ của tôi là trở thành một kỹ sư dân sự. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ với một bộ Lego, tôi đã rất thích xây dựng mọi thứ. Kỹ thuật cho phép tôi bày tỏ tình yêu của mình với việc chế tạo ra các vật, và cho phép tôi áp dụng các kỹ năng khoa học và toán học của tôi.

- In the future, I would like to become a teacher. Teaching seems like the perfect match for me because I enjoy working with children and teaching them new skills. Also, my old teachers have played an important role in my life and I hope to do the same for my students in the future.

=> Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên. Giảng dạy có vẻ là mảnh ghép hoàn hảo đối với tôi vì tôi thích làm việc với trẻ em và dạy chúng những kỹ năng mới. Ngoài ra, những người giáo viên cũ của tôi đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi và tôi hy vọng sẽ làm được điều tương tự cho các học sinh của mình trong tương lai.

1.2. Phần thân bài

Hãy giải thích, mở rộng luận điểm bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi bạn tự đặt ra để làm rõ hơn vấn đề.

Một số câu hỏi ví dụ:

- How did you first get interested in this type of work? Did someone in this career inspire you?

=> Làm thế nào mà bạn có sự quan tâm ban đầu với công việc này? Có ai trong nghề này truyền cảm hứng cho bạn?

- What do you hope to accomplish in this career?

=> Bạn hy vọng đạt được điều gì trong sự nghiệp này?

- How are you make your dreams?

=> Bạn thực hiện ước mơ của bạn như thế nào?

1.3. Kết thúc một cách ấn tượng

Ví dụ:

- Medicine is a very honorable profession, since it seeks to help those who need it the most. I am looking forward to taking the first step toward becoming a doctor.

=> Y là một nghề rất đáng kính trọng, vì nó tìm cách giúp đỡ những người cần nó nhất. Tôi đang rất mong chờ được đi những bước đầu tiên hướng tới việc trở thành một bác sĩ.

- Seeing people enjoy my cooking is one of the best feelings in the world. Becoming a chef is one way I can spread this joy to many more. Hopefully someday I will even have my own restaurant named after me!

=> Nhìn mọi người thưởng thức món ăn của mình là một trong những cảm giác tốt nhất trên đời. Trở thành một đầu bếp là một trong những cách tôi có thể chia sẻ niềm vui này nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi thậm chí sẽ có nhà hàng của riêng mang tên mình!

B. TOP Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai 

1. Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề nghiệp mơ ước số 1

Society has been developed, which is attached to the improvement of the material life and spiritual needs of people and from which higher. In particular, tourism is one of the requirements is becoming increasingly popular, tourism is developed from that. Evident from the fact that with passion from childhood, I have grown in my dreams someday become a tour guide, and I myself will choose it as a career to develop the relatives in the future.

Since childhood, I have dreamed of traveling all over the country. What could be better than to be sitting on the bus, train traveling across the length of the S-shaped strip of land. Each area where all the mysteries in her own history, geography, it makes travel more enjoyable. Over the first trip of his desire to become a tour guide in intense when I rolled my eyes of you listening guides unhesitatingly in a certain place, or when I was fascinated by the game little different on each bus, by complaints was too articulate their humor. In my mind, they are very talented.

Growing up, I began to notice other criteria for choosing a career as social needs, career opportunities, etc ... But it seems that tourism and especially vocational instructors never out of fashion. Tour guide is always in the top of the industry long-term development and sustainability. Since then, I even brought in his determination to become a tour guide. Tour guides will "get" a lot. I'm going to go a lot of places, being exposed to many, many cultures with traditions of their own. I will have the opportunity to learn new things about each of their country as well as more experienced for themselves. I will also hone and develop a lot of skills, personality and skills of self-management group of tourists, game management skills, sense of responsibility, dynamism, flexibility and dexterity. In addition, the knowledge of history, geography, foreign language will be carried out using regularly. All of them are my favorite subjects from the second level, and is the subject that I can be proud that he learned well. The income of the profession is also quite high and stable. If you are a man of ability and knowledge, become a tour guide will help you be more successful in life and work. The tour guide also brought in his noble mission. They both advertisers, just as diplomats. They are directly promote the image of our country to the world, to bear all the glibly express all the beauty is Vietnam. In addition, the guide is an important factor contributing to the development of the tourism industry. Today, tourism is increasingly becoming a vital economic sectors, bringing many benefits to the national economy as well as to guide the economy. Thus, the role of tour guide is extremely important. Really proud of how they are standing in the ranks of guides to help the country. Careers travel guides, as well as many other professions, there are challenges, sacrifices. But I loved it and determined to try to learn well the cultural and technical skills required for this job. For me, this is a job that can help develop themselves and contribute to the country effectively.

Nội dung dịch

Xã hội phát triển kéo theo đó là sự nâng cao đời sống vật chất và nhu cầu tinh thần của con người cũng từ đó mà cao hơn. Trong đó, du lịch là một trong những yêu cầu ngày càng trở nên phổ biến, du lịch cũng từ đó mà phát triển. Minh chứng là với niềm đam mê từ nhỏ, tôi đã nuôi trong mình ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch, và bản thân tôi sẽ chọn đó là nghề để phát triển bà con trong tương lai.

Từ nhỏ, tôi đã mơ ước được đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trên những chuyến xe, chuyến tàu rong ruổi suốt chiều dài của dải đất hình chữ S. Mỗi khu vực mà tất cả những bí ẩn trong lịch sử, địa lý riêng của mình, nó làm cho chuyến du lịch thú vị hơn. Trong chuyến đi đầu tiên, mong muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch của anh ấy rất mãnh liệt khi tôi đảo mắt nhìn bạn đang lắng nghe hướng dẫn viên một cách không ngần ngại ở một nơi nhất định, hoặc khi tôi bị cuốn hút bởi trò chơi khác nhau một chút trên mỗi chuyến xe buýt, bởi những lời phàn nàn quá rõ ràng về sự hài hước của họ . Trong suy nghĩ của tôi, họ rất tài năng.

Lớn lên, tôi bắt đầu để ý đến những tiêu chí chọn nghề khác như nhu cầu xã hội, cơ hội nghề nghiệp,… Nhưng dường như du lịch và đặc biệt là nghề hướng dẫn viên không bao giờ lỗi mốt. Hướng dẫn viên du lịch luôn nằm trong top những ngành phát triển lâu dài và bền vững. Kể từ đó, tôi càng mang trong mình quyết tâm trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch sẽ “được” rất nhiều. Tôi sẽ đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều, nhiều nền văn hóa với những truyền thống của riêng họ. Tôi sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới mẻ về đất nước của mỗi người cũng như có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Em cũng sẽ trau dồi và phát triển nhiều kỹ năng, nhân cách và kỹ năng tự quản nhóm khách du lịch, kỹ năng quản trò, tinh thần trách nhiệm, năng động, linh hoạt và khéo léo. Ngoài ra, các kiến ​​thức về lịch sử, địa lý, ngoại ngữ sẽ được thực hiện thường xuyên. Tất cả đều là môn học yêu thích của tôi từ hồi cấp hai, và là môn học mà tôi có thể tự hào rằng cậu ấy học giỏi. Thu nhập của nghề cũng khá cao và ổn định. Nếu bạn là người có năng lực và kiến ​​thức, trở thành hướng dẫn viên du lịch sẽ giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống và công việc. Người hướng dẫn viên du lịch cũng mang trong mình sứ mệnh cao cả. Họ vừa là nhà quảng cáo, vừa là nhà ngoại giao. Họ đang trực tiếp quảng bá hình ảnh đất nước ta ra thế giới, để thể hiện hết mình vẻ đẹp Việt Nam. Ngoài ra, hướng dẫn viên là nhân tố quan trọng góp phần phát triển ngành du lịch. Ngày nay, du lịch ngày càng trở thành một ngành kinh tế sống còn, mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc dân cũng như định hướng cho nền kinh tế. Như vậy, vai trò của hướng dẫn viên du lịch là vô cùng quan trọng. Thực sự tự hào về việc họ được đứng trong hàng ngũ những người dẫn đường giúp ích cho đất nước. Nghề hướng dẫn viên du lịch, cũng như bao nghề khác, có những thử thách, hy sinh. Nhưng tôi yêu thích nó và quyết tâm cố gắng học tốt các kỹ năng văn hóa và kỹ thuật cần thiết cho công việc này. Với tôi, đây là công việc có thể giúp phát triển bản thân và đóng góp hiệu quả cho đất nước.

2. Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về ước mơ của mình số 2

What does a dream mean if taken on a scale of people’s life? Apparently, it means a lot; because people are used to hold on to their dreams, to protect them from the infringements of the other people, to strongly believe that without dreams their life will be ordinary and senseless.

Those people, who do not have any cherished dreams, even though they will never be able to make it come true, seem to be deprived of something special, just like those people, who lack a sense of humor. The thing is, our ability to dream plays an important role in our life: it helps us, gives moral support, helps to believe in ourselves and to go through the difficulties and offences.

As for me, I’ve always dreamt about the voyage around the world and many times before going to bed I have imagined myself on a huge cruise vessel full of large luxurious boutiques, night clubs and other entertainments. Just imagine marvelous sunset and tranquil ocean; you are sitting in the Jacuzzi with a glass of champagne and admiring the scenery! Although I realize that I am still far from my dream, I’m working hard to make it come true!

Every person has the right to dream, though these dreams may be absolutely illusive, because there is nothing plain and simple in this world and the life will be bright, multi-colored and vivid only when we let us believe in it and see how changeable.

Hướng dẫn dịch

Giấc mơ có ý nghĩa gì nếu xét trên phạm vi cuộc sống của con người? Rõ ràng, nó có rất nhiều ý nghĩa; bởi vì con người đã quen với ước mơ của mình, bảo vệ họ khỏi sự xâm phạm của người khác, tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu không có ước mơ thì cuộc sống của họ sẽ là bình thường và vô tri.

Những người đó, những người không có bất kỳ ước mơ ấp ủ nào, cho dù họ sẽ không bao giờ có thể biến nó thành hiện thực, dường như họ đang thiếu đi một điều gì đó đặc biệt, giống như những người thiếu óc hài hước đó. Vấn đề là, khả năng ước mơ của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta: nó giúp chúng ta, hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp chúng ta tin tưởng vào bản thân và vượt qua những khó khăn và phạm tội.

Về phần tôi, tôi luôn mơ về chuyến đi vòng quanh thế giới và nhiều lần trước khi đi ngủ, tôi đã tưởng tượng mình đang ở trên một con tàu du lịch khổng lồ với đầy những cửa hàng sang trọng lớn, câu lạc bộ đêm và những trò giải trí khác. Chỉ cần tưởng tượng hoàng hôn tuyệt vời và đại dương yên tĩnh; bạn đang ngồi trong bể sục với một ly sâm panh và chiêm ngưỡng phong cảnh! Mặc dù tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất xa với ước mơ của mình, nhưng tôi đang làm việc chăm chỉ để biến nó thành hiện thực!

Mỗi người đều có quyền mơ ước, dù những ước mơ này có thể hoàn toàn viển vông, bởi trên đời này chẳng có gì là đơn giản và bình dị cả và cuộc sống sẽ tươi sáng, đa màu sắc và sinh động chỉ khi chúng ta tin vào nó và thấy nó có thể thay đổi được. .

3. Viết về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai bằng tiếng Anh số 3

My dream career in the future is an English teacher. Today, English has become too popular all over the world. It plays an important role in communication, study, entertainment and business. . With English, everything will get easier. Therefore, I want to pass on my English knowledge to the kids. Another reason is that I love this language so much. I have tried to study hard and practice English skills regularly so that I could have a chance to study in Hanoi National University of Education – English pedagogy Major. I love being a teacher very much and I will try my best to become a good English teacher in the future.

Bài dịch

Nghề nghiệp mơ ước của tôi trong tương lai là giáo viên tiếng Anh. Ngày nay, tiếng Anh đã trở nên quá phổ biến trên toàn thế giới. Nó đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp, học tập, giải trí và kinh doanh. Với tiếng Anh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, tôi muốn truyền lại kiến ​​thức tiếng Anh của mình cho các bạn nhỏ. Một lý do nữa là tôi yêu ngôn ngữ này rất nhiều. Em đã cố gắng học tập chăm chỉ và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh thường xuyên để có cơ hội vào học trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Chuyên ngành sư phạm tiếng Anh. Em rất thích làm giáo viên và em sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh giỏi trong tương lai.

4. Viết về ước mơ nghề nghiệp bằng tiếng Anh số 4

To be a doctor to cure everyone is my biggest dream. Honestly, I’ve lived with my beloved grandfather since I was a child. My grandfather often gets sick, so I was determined to be a good doctor to take care of people like my grandpa. Every day, in addition to my school knowledge, I often read medical books, and learn more on some medical websites to study specialized knowledge. The more I learn, the more I love this job. In the upcoming university exam, I will register my aspirations to Hanoi Medical University. This will be a stepping stone for me to become a real doctor.

Dịch nghĩa

Trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người là ước mơ lớn nhất của tôi. Thành thật mà nói, tôi đã sống với người ông yêu quý của mình từ khi còn nhỏ. Ông tôi thường xuyên đau ốm, vì vậy tôi quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi để chăm sóc những người như ông của tôi. Hằng ngày, ngoài kiến ​​thức học ở trường, tôi thường đọc sách y khoa, tìm hiểu thêm trên một số trang web y tế để nghiên cứu kiến ​​thức chuyên ngành. Càng học, tôi càng yêu thích công việc này. Trong kỳ thi đại học sắp tới, tôi sẽ đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Y Hà Nội. Đây sẽ là bước đệm để tôi trở thành một bác sĩ thực thụ.

5. Talk about your dream job số 5

My name’s Viet Phap. I’m from Hai Phong city. I’m 14 years old. I am going to tell you about my dreaming job. I wan to be a doctor in the future. There are three reasons why I try to be an excellent doctor. First of all, becoming a doctor makes me happy because I like it very much. I am happy when I am able to help everyone have better health. Moreover, I can earn a lot of money when I become a doctor. I also can donate my money to many health organizations. Additionally, people will love me a lot if I become an awesome doctor.

Dịch

Tôi tên là Việt Pháp. Tôi đến từ thành phố Hải Phòng. Tôi 14 tuổi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về công việc mơ ước của tôi. Tôi muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai. Có ba lý do tại sao tôi cố gắng trở thành một bác sĩ xuất sắc. Đầu tiên, việc trở thành bác sĩ khiến tôi rất vui vì tôi rất thích. Tôi rất vui khi mình có thể giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Hơn nữa, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền khi trở thành bác sĩ. Tôi cũng có thể quyên góp tiền của mình cho nhiều tổ chức y tế. Ngoài ra, mọi người sẽ yêu mến tôi rất nhiều nếu tôi trở thành một bác sĩ tuyệt vời.

6. Viết về nghề kỹ sư bằng tiếng Anh số 6

I love being an architect very much. When I was a little boy, my hobby was drawing different houses. I am intereseted in designing buildings; therefore, I am going to study at an architectural university. To become a successful architect, it requires many hard and soft skills such as math and engineering skills, leadership skills, communication skills and so on. However, I never give up my dream. I always try my best to achieve my goals in the future.

Bài dịch

Tôi rất thích trở thành một kiến trúc sư. Khi tôi còn là một cậu bé, sở thích của tôi là vẽ những ngôi nhà khác nhau. Tôi đang quan tâm đến việc thiết kế các tòa nhà; do đó, tôi sẽ học tại một trường đại học kiến trúc. Để trở thành một kiến trúc sư thành công, đòi hỏi nhiều kỹ năng cứng và mềm như kỹ năng toán học và kỹ thuật, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, v.v. Tuy nhiên, tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình trong tương lai.

7. Viết về ước mơ bằng Tiếng Anh số 7

My dream job is to become a fashion designer, because I think it is fun and it is also a way to express the creative side of me. As well as of that I want to be a fashion designer because I want to create beautiful clothes for everyone. I am used to watching fashion programs on TV. At that time, I wish I could design clothes to show on the programs. The skills I would need are communication skills, be good at drawing, be able to work under pressure and be imaginative. I think I will enhance these skills to become a good fashion designer in the future.

Bài dịch

Công việc mơ ước của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang, vì tôi nghĩ đó là niềm vui và đó cũng là một cách để thể hiện khía cạnh sáng tạo. Ngoài ra, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang vì tôi muốn tạo ra những bộ quần áo đẹp cho mọi người. Tôi đã quen với việc xem các chương trình thời trang trên TV. Lúc đó, tôi ước mình có thể thiết kế quần áo để trình diễn trên các chương trình này. Những kỹ năng tôi cần là kỹ năng giao tiếp, vẽ giỏi, chịu áp lực công việc và có trí tưởng tượng. Tôi nghĩ mình sẽ nâng cao những kỹ năng này để trở thành một nhà thiết kế thời trang giỏi trong tương lai.

8. Talk about dream job teacher số 8

Every jobs can bring for you a better future, and I would like to become an English teacher. When I was a student, I used to dream of becoming a teacher because teachers are the people that I always love and respect. They helped me very much not only in my learning but also in my life. It's a job that not easy to do because teacher is a hard job. When teachers want to help their students become sucessful and have a good future, they must try very hard to do it. I like this job because I recognized and understood what things my teachers gave me long time ago. Therefore, I wish I can become a good English teacher in the future. Despite being a teacher will earn less money than other jobs but become a teacher I can help many people. It makes my life meaningful. I will try my best to do that. And I hope that my dream will become true.

Bài dịch

Mọi công việc đều có thể mang lại cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn, và tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Khi còn là học sinh, tôi từng ước mơ trở thành cô giáo vì thầy cô là những người mà tôi luôn yêu quý và kính trọng. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống. Đó là một công việc không dễ dàng để làm bởi vì giáo viên là một công việc khó khăn. Khi giáo viên muốn giúp học sinh của mình trở nên thành công và có một tương lai tốt đẹp, họ phải cố gắng rất nhiều để làm được điều đó. Tôi thích công việc này vì tôi đã nhận ra và hiểu được những điều mà thầy cô đã truyền cho tôi từ lâu. Vì vậy, tôi ước mình có thể trở thành một giáo viên tiếng Anh giỏi trong tương lai. Mặc dù là một giáo viên sẽ có thu nhập thấp hơn so với các công việc khác nhưng trở thành một giáo viên tôi có thể giúp đỡ nhiều người. Nó làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Và tôi hy vọng rằng giấc mơ của tôi sẽ trở thành sự thật.

Đoạn văn về ước mơ của em bằng tiếng Anh số 9

Everyone pursue a dream from a very first step of life. My dream is about bringing happiness to the poor and the sick. When being a child, I used to observe many miserable situations; therefore, I had a dream to become rich and help them. Being a high school student, I usually join voluntary club with my classmates. The team go to isolated area, give them gifts, play with the kids there and share their sadness and happiness. We also have a group of 5 people joining to be teachers for the orphan. With this helpful job, we not only give the kid a chance to acquire deep knowledge but also help to gain experience. At the age of 18, I am a college student and I learn in HCMC. I always feel like being a volunteer. I take part in a voluntary organization in district 9 and I spend time going there in weekends to cook for the disabled. In Vietnam, there are several voluntary programs organized by economic organization such as: spring volunteer, green summer, … It is a chance for the youth to devote their health and learn from the outside world. Helping people brings one both love, bravery and incredible experience. No matter who you are or what you are doing, giving love to other means receiving more than that. Although volunteer is tired, I always choose to follow my dream.

Bản dịch

Mỗi người luôn theo đuổi một ước mơ từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. Ước mơ của tôi là mang đến hạnh phúc cho người nghèo và bệnh tật. Khi còn bé, tôi thường chứng kiến những số phận bất hạnh, cho nên tôi có một mơ ước trở nên giàu có và giúp đỡ họ. Là một học sinh trung học, tôi thường tham gia câu lạc bộ thiện nguyện với bạn học. Đội chúng tôi thường đến vùng sâu vùng xa để tặng quà, chơi với các em nhỏ và chia sẻ nièm vui cũng như nỗi buồn với họ. Chúng tôi cũng có nhóm 5 bạn làm giáo viên dạy các em mồ côi. Với công việc này, chúng tôi không chỉ cho các em cơ hội tiếp thu kiến thức mà còn nhận nhiều kinh nghiệm. 18 tuổi tôi vào đại học và theo học ở thành phố HCM. Tôi luôn muốn trở thành một chiến sĩ tình nguyện. Tôi tham gia tổ chức tình nguyện tại quận 9 và dành thời gian đến đây vào cuối tuần để nấu ăn cho những người tàn tật. Ở VN có rất nhiều chương trình tình nguyện như xuân tình nguyện, mùa hè xanh,… Đó là cơ hội đẻ các bạn trẻ cống hiến sức khoẻ và học hỏi từ thế giới bên ngoài. Giúp đỡ người khác mang đến cho một ngừoi tình yêu thương, sựu can đảm và những trải nghiệm thú vị. Không cần biết bạn là ai, đang làm gì, cho đi yêu thương là nhận lại nhiều hơn thế. Mặc dù tình nguyện rất mệt nhưng tôi luôn chọn yheo đuổi ưỡc mơ của mình.

Dream about the voyage around the world số 10

What does a dream mean if taken on a scale of people’s life? Apparently, it means a lot; because people are used to hold on to their dreams, to protect them from the infringements of the other people, to strongly believe that without dreams their life will be ordinary and senseless. Those people, who do not have any cherished dreams, even though they will never be able to make it come true, seem to be deprived of something special, just like those people, who lack a sense of humor. The thing is, our ability to dream plays an important role in our life: it helps us, gives moral support, helps to believe in ourselves and to go through the difficulties and offences. As for me, I’ve always dreamt about the voyage around the world and many times before going to bed I have imagined myself on a huge cruise vessel full of large luxurious boutiques, night clubs and other entertainments. Just imagine marvelous sunset and tranquil ocean; you are sitting in the Jacuzzi with a glass of champagne and admiring the scenery! Although I realize that I am still far from my dream, I’m working hard to make it come true! Every person has the right to dream, though these dreams may be absolutely illusive, because there is nothing plain and simple in this world and the life will be bright, multi-colored and vivid only when we let us believe in it and see how changeable.

Bài dịch

Giấc mơ có ý nghĩa gì nếu xét trên phạm vi cuộc sống của con người? Rõ ràng, nó có rất nhiều ý nghĩa; bởi vì con người đã quen với ước mơ của mình, bảo vệ họ khỏi sự xâm phạm của người khác, tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu không có ước mơ thì cuộc sống của họ sẽ là bình thường và vô tri. Những người không có bất kỳ ước mơ ấp ủ nào, họ sẽ không bao giờ biến nó thành hiện thực, dường như họ đang thiếu đi một điều gì đó đặc biệt, giống như những người thiếu óc hài hước. ước mơ của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta: nó giúp chúng ta, hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp chúng ta tin tưởng vào bản thân và vượt qua những khó khăn. Về phần tôi, tôi luôn mơ về chuyến đi vòng quanh thế giới và nhiều lần trước khi đi ngủ, tôi đã tưởng tượng mình đang ở trên một con tàu du lịch khổng lồ với đầy những cửa hàng sang trọng lớn, câu lạc bộ đêm và những trò giải trí khác. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hoàng hôn tuyệt vời và đại dương yên tĩnh; bạn đang ngồi trong bể sục với một ly sâm panh và chiêm ngưỡng phong cảnh! Mặc dù tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn rất xa với ước mơ của mình, nhưng tôi đang nỗ lực để biến nó thành hiện thực! Mỗi người đều có quyền mơ ước, dù những giấc mơ đó có thể hoàn toàn là viển vông, bởi trên đời này không có gì là đơn giản và bình dị cả và cuộc sống sẽ tươi sáng, đa màu sắc và sinh động chỉ khi chúng ta biết tin vào nó và thấy được sự thay đổi.

Trên đây là TOP 9 đoạn văn viết về mơ ước bằng tiếng Anh. Để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn và bài luận của mình, mời các bạn tham khảo thêm kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
140 142.761
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • huy nguyenduc
  huy nguyenduc

  My dream career in the future is an English teacher. Today, English has become too popular all over the world. It plays an important role in communication, study, entertainment and business. . With English, everything will get easier. Therefore, I want to pass on my English knowledge to the kids. Another reason is that I love this language so much. I have tried to study hard and practice English skills regularly so that I could have a chance to study in Hanoi National University of Education – English pedagogy Major. I love being a teacher very much and I will try my best to become a good English teacher in the future. tôi có bài viết về giáo viên tiếng anh

  Thích Phản hồi 09/04/21

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm