Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job

Talk about skills and qualities needed for getting a job

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 12 My future career bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn phẩm chất cần có để hoàn thành công việc.

Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write about the qualities one needs to be able to do a certain job. (Những kĩ năng cần thiết để làm một công việc cụ thể)

Write about the qualities one needs to be able to do a certain job số 1

There are many standards to evaluate if a people can do a certain job. The first quality is that they need to be hard-working. All companies want to have employees who always try their best to make the company better. Next, specialized skills are also important. A well-specialized person will complete the task faster and better than another. Last but not least, they are soft skills which are presentation skills, teamwork skills, time management skills. Soft skills have an influence on our career and our lives. To sum up, if you want to get a good job, you should have these qualities.

Bài dịch

Có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá một người có thể làm một công việc cụ thể hay không. Phẩm chất đầu tiên là họ cần phải chăm chỉ. Tất cả các công ty đều muốn có những nhân viên luôn nỗ lực hết mình để công ty ngày càng tốt hơn. Tiếp theo, các kỹ năng chuyên môn cũng rất quan trọng. Người có chuyên môn tốt sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và tốt hơn người khác. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là các kỹ năng mềm, đó là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng mềm có ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của chúng ta. Tóm lại, nếu bạn muốn có được một công việc tốt, bạn cần phải có những phẩm chất này.

Đoạn văn tiếng Anh về những kĩ năng cần thiết để hoàn thành công việc số 2

From my point of view, a person need to have some essential qualities to do a certain job. The first thing is that they need have communication skills. Communication is required both inside and outside an organization because it is an effective way to help you get on well with coworkers and clients. Next is teamwork skills. As a new employee in the workforce, young adults are rarely the bosses and need to learn to be team players. They must use their skills as something they offer to the company. Moreover, employers want workers who have leadership qualities. This does not mean that young adults will be a leader of the project or boss in the department, but it does mean they are self-management and initiative. They can plan, organize and take charge to do things without being asked. In short, you should prepare these qualities if you want a good job in the future.

Bài dịch

Theo quan điểm của tôi, một người cần phải có một số phẩm chất cần thiết để làm một công việc nào đó. Điều đầu tiên là họ cần có kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp là cần thiết cả bên trong và bên ngoài một tổ chức vì đây là một cách hiệu quả để giúp bạn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng. Tiếp theo là kỹ năng làm việc nhóm. Là một nhân viên mới, những người trẻ tuổi hiếm khi trở thành sếp và cần phải học cách trở thành những người biết làm việc nhóm. Họ phải sử dụng các kỹ năng của mình như một việc mà họ cung cấp cho công ty. Hơn nữa, các ông chủ muốn nhân viên có tố chất lãnh đạo. Điều này không có nghĩa là những người trẻ tuổi sẽ là người lãnh đạo dự án hoặc sếp trong bộ phận, nhưng nó có nghĩa là họ là những người tự quản lý và chủ động. Họ có thể lập kế hoạch, tổ chức và chịu trách nhiệm thực hiện mọi việc mà không cần được yêu cầu. Tóm lại, bạn nên chuẩn bị những phẩm chất này nếu muốn có một công việc tốt trong tương lai.

Talk about skills and qualities needed for getting a job số 3

Sometimes, you cannot find a job because you are incompetent or unlucky, but maybe because you do not have the following qualities. First, you must be willing to learn. Next is the enthusiasm, tell the achievements that the manager has made will be noticed. Two honest words at work are indispensable, this is also a capacity that surely anyone applying for a job must also have. When applying for a job, you must know how to be sociable and unite with everyone. Do not complain too much if you want to apply for a certain company. In the job, you must know how to handle, calm, and confident, these qualities will help you be successful in applying for a job.

Bài dịch

Đôi khi, bạn không thể tìm được việc làm vì bạn không đủ năng lực hoặc không may mắn, nhưng cũng có thể vì bạn không có những phẩm chất sau. Đầu tiên, bạn phải sẵn sàng học hỏi. Tiếp theo là sự nhiệt tình, hãy kể những thành tích đạt được mà người quản lý sẽ chú ý. Hai chữ thành thật trong công việc là điều không thể thiếu, đây cũng là năng lực mà chắc chắn bất kỳ ai đi xin việc cũng phải có. Khi đi xin việc, bạn phải biết hòa đồng, đoàn kết với mọi người. Đừng phàn nàn quá nhiều nếu bạn muốn ứng tuyển vào một công ty nào đó. Trong công việc, bạn phải biết xử lý, bình tĩnh và tự tin, những đức tính này sẽ giúp bạn thành công khi xin việc.

Trên đây là Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job.

Đánh giá bài viết
4 7.605
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  bài văn rất hay

  Thích Phản hồi 29/04/22
  • Lê Jelar
   Lê Jelar

   cho mình xin bài writing unit 11

   Thích Phản hồi 29/04/22
   • Thỏ Bông
    Thỏ Bông

    có đề thi môn văn học kì 2 lớp 9 không vndoc

    Thích Phản hồi 29/04/22

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm