Flashcards for Kids: Adjectives

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Flashcards for Kids: Adjectives 522 KB 05/07/2016 9:30:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Là một phương pháp học từ thú vị và hấp dẫn, flashcard mang tới cho người học kết quả đáng kể. Ưu điểm của flashcard là có thể mang theo bên mình và học từ ở bất cứ nơi nào; việc dùng flashcard sẽ giúp người học nhớ được từ, câu hoặc một sự kiện nhanh và lâu hơn. Dưới đây là Flashcard chủ tính từ dành cho các bé.
Xem thêm các thông tin về Flashcards for Kids: Adjectives
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm