Hướng dẫn mới về tuyển sinh các trường quân đội năm 2020

Ngày 06/02/2020, Ban Tuyển sinh quân sự/Bộ Quốc phòng đã ra Công văn số 04/TSQS-NT hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.
Thi THPT QG Xem thêm