Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé. Em bé khóc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn mẫu kể chuyện lớp 4 Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé giúp các em học sinh xây dựng nhân vật tính cách nhân vật theo tình huống cho sẵn.

Tập làm văn lớp 4

Xem thêm