Lý thuyết, bài tập Thì Tương lai tiếp diễn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thì tương lai tiếp diễn công thức + bài tập có đáp án giúp các em ôn tập kiến thức về Thì tương lai tiếp diễn - Future Continuous hiệu quả.

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Xem thêm