Nhận xét môn Đạo đức theo Thông tư 27

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
91,6 KB 05/01/2021 2:59:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu nhận xét môn Đạo đức tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo Nhận xét học bạ theo Thông tư 27

Văn bản giáo dục

Xem thêm