Một số công thức tính toán trong Địa lý

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Một số công thức tính toán trong Địa lý tổng hợp những công thức tính toán thường gặp trong môn địa lý, giúp các bạn giải nhanh các bài tập dạng tính toán. Chúc các bạn học tốt.

Thi THPT QG

Xem thêm