Những từ lóng tiếng Anh thông dụng (phần 1)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong quá trình học tiếng Anh, đặc biệt trong tiếng Anh giao tiếp, tiếng Lóng là một phần mà người học không nên bỏ qua để có giao tiếp tự nhiên. Những từ lóng tiếng Anh thông dụng (phần 1) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tham khảo hữu ích.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm