Phân tích Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ôn thi đại học môn văn theo chuyên đề: Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu là tài liệu tổng hợp với các câu hỏi giúp các bạn củng cố các vấn đề cơ bản xoay quanh tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” như tình huống nhận thức độc đáo, nghệ thuật tự sự đặc sắc, đổi mới trong cách nhìn hiện thực và con người của Nguyễn Minh Châu......
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm