Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 - Tuần 30

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 tuần 30 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại những từ bắt đầu bằng phụ âm l, j, k, h. Mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo, hướng dẫn các em học sinh ôn tập và làm bài.
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm