Quy định về hồ sơ đánh giá và việc ghi chép của giáo viên theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quy định về hồ sơ đánh giá và việc ghi chép của giáo viên theo Thông tư 22 cụ thể như thế nào? Một số biểu hiện đối với từng năng lực trong việc đánh giá học sinh tiểu học cụ thể ra sao? Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Văn bản giáo dục Xem thêm