Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 11

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 11: Lesson one được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

elephant: voi

giraffe: hươu cao cổ

monkey: khỉ

big: to, lớn

tall: cao

little: nhỏ

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. A. The zoo. Great! I like animals.

B. Look at the elephants, Billy.

A. Oh no! I don't like elephants. They're big!

2. A. Look at the giraffes.

B. Ahh! I don't like giraffes. They're tall!

3. A. Billy, you like animals. But you don't like elephants. And you don't like giraffes.

B. Look over there!

4. A. I like monkeys! I like monkeys! They're little and I'm little, too.

B. Yes. They're funny and you're funny, too!

Dịch:

1. A. Vườn thú. Tuyệt vời! Em thích động vật.

B. Nhìn con voi kìa Billy.

B. Oh, không! Em không thích voi. Chúng rất lớn.

2. A. Nhìn những con hươu cao cổ kìa.

B. Ahn! Con không thích hươu cao cổ. Chúng rất cao!

3. A. Billy, con thích động vật. Nhưng con không thích voi. Và con cũng không thích hươu cao cổ.

B. Hãy nhìn qua bên đó.

4. A. Con thích khỉ. Con thích khỉ. Chúng nhỏ và con cũng nhỏ.

B. Đúng vậy. Chúng rất hài hước và em cũng hài hước.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Đánh giá bài viết
5 798
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm