Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson two được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

I have two sandwiches.

I don't have my lunchbox.

I have an apple.

Dịch:

Tôi có 2 cái bánh mì kẹp.

Tôi không có hộp ăn trưa.

Tôi có 1 quả táo.

3. Look and say

cookies/ a drink/ a sandwich/ a banana

+ I don't have a drink.

+ I have …

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. I have cookies.

3. I don't have a sandwich.

4. I have a banana.

4. Look again and write

I have/ I don't have

1. I don't havea drink.

2. _________ cookies.

3. __________ a sandwich.

4. __________ a banana.

Hướng dẫn:

2. I have

3. I don't have

4. I have

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 9: Lesson three

Đánh giá bài viết
6 1.638
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm