Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit Starter: Hello!! - Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 2 Starter

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit Starter: Hello!! - Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Starter Hello NEW

Giải bài tập Lesson One Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Rosy

Tim

Billy

Miss Jones: cô Jone

2. Listen and sing.

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone.

Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun!

Script:

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone.

Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun!

Dịch:

Xin chào, Rosy. Xin chào , Tim. Xin chào, mọi người.

Xin chào, Billy và cô Jones. Hãy đến và vui cùng nhau!

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. A. Hello. What's your name?

B. My name's Rosy.

C. And my name's Tim.

2. A. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh! Who's this?

3. C. He's Billy.

A. Hi, Billy. How old are you?

4. D. I'm sorry. Come on, Billy.

E. I'm Two.

A. Goodbye!

Dịch:

1. A. Xin chào. Con tên là gì?

B. Con tên là Rosy.

C. Và con là Tim.

2. A. Xin chào, cả lớp. Cô là Cô Jones. Oh! Ai đây?

3. C. Em ấy là Billy.

A. Xin chào Billy. Con bao nhiêu tuổi?

4. D. Tôi xin lỗi. Đến đây, Billy.

E. Con 2 tuổi.

A. Tạm biệt!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit Starter: Hello!! - Lesson two

Đánh giá bài viết
36 10.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm