Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit Starter: Hello!! - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 2 Starter

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit Starter: Hello!! - Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Starter Hello NEW

Giải bài tập Lesson Two Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Ask and answer.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

A. Hello. What's your name?

B. My name's Hoa. What's your name?

A. My name's Minh.

3. Listen and sing your name.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

Hello, hello!

Hello, hello,

How are you?

I'm fine, thank you.

I'm fine, thank you.

Hello, hello,

What's your name?

My name's _____.

That's my name.

Goodbye, goodbye,

Goodbye to you …

Dịch:

Xin chào, xin chào!

Xin chào, xin chào,

Bạn có khỏe không?

Tôi khỏe, cảm ơn bạn,

Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

Xin chào, xin chào,

Bạn tên là gì?

Tôi tên là _____.

Đó là tên của tôi.

Tạm biệt, tạm biệt

Tạm biệt bạn …

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit Starter: Hello!! - Lesson three

Đánh giá bài viết
23 6.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm