Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: What is this?

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 2 theo chương trình mới bài học số 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và củng cố kiến thức đã học một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác:

 • Chọn định nghĩa Tiếng Việt phù hợp cho những từ Tiếng Anh dưới đây.
 • 1. Pen
 • 2. Bag
 • 3. Eraser
 • 4. Pencil
 • 5. Open
 • Nhìn tranh đoán từ Tiếng Anh.
 • 1. What is this?
  Tiếng Anh 2 Unit 1
 • 2. What is this?
  Tiếng Anh 2 Unit 1
 • 3. What is this?
  Tiếng Anh 2 Unit 1
 • 4. What is this?
  Tiếng Anh 2 Unit 1
 • 5. What is this?
  Tiếng Anh 2 Unit 1
 • Điền a/ an thích hợp.
 • 1. It's ___ dog.
 • 2. It's _____ apple.
 • 3. It is ____ bird.
 • 4. It's _____ bag.
 • 5. It is ___ eraser.
 • 6. It is ___ pink bag.
 • 7. It is ______ orange pencil.
 • 8. It is ____ blue eraser.
 • 9. It is _____ pretty cat.
 • 10. Here's _____ orange.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
89 8.765
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm