Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Tiếng Anh

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án dưới đây là tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 năm 2018 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 mới lên lớp 3 củng cố kiến thức đã học. Chúc các em học sinh ôn luyện Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập hè môn Tiếng Anh lên lớp 3 khác:

 • I. Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ/ câu có nghĩa.
 • 1. What is your name? My n_me is Susan.
  a
 • 2. Who is this? This is _y mother.
  m
 • 3. This is my fath_r.
  e
 • 4. What is this? This is my p_n.
  e
 • 5. My _unt : Cô của em
  a
 • II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu có nghĩa.
 • 1. name/ your/ What/ is/ ?
  What is your name?
 • 2. Nam / is / My / name/ .
  My name is Nam.
 • 3. is / this / What/ ?
  What is this?
 • 4. pen / It / a / is/ .
  It is a pen.
 • 5. are/ friends/ They/ my/ ./
  They are my friends.
 • 6. are / you / How / old/ ?
  How old are you?
 • 7. am / I / eight / old / years/ .
  I am eight years old.
 • 8. I/ May/ out/ go/ ?
  May I go out?
 • 9. is / This / classroom /my/ .
  This is my classroom.
 • 10. Tommy/ name/ is/ His/ ./
  His name is Tommy.
 • III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây.
 • 1. There ______ a lorry.
 • 2. There _______ four cars.
 • 3. There ____ six children in the park.
 • 4. There ______ three lorries.
 • 5. There _____ a supermarket.
 • 6. There _____ a helicopter.
 • 7. There ____ a house.
 • 8. I ______ 8 years old.
 • 9. _____ there a snake?
 • 10. _____ there two dogs?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 989
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm