Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 - Tiếng Anh trẻ em

Các em học sinh lớp 2 thân mến! Tiếng Anh thật bổ ích và thú vị đúng không nào! Hôm nay chúng ta cùng nhau làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề gia đình, đồ vật, số đếm giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức trên lớp nhé. Chúc các em làm bài tốt!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.
  Uncle         Family          Sister        Eight            Daughter            Grandma
  Father        Table            Nephew          Mother         Eggs                  Map
  Ruler         Yellow           Old            Brother            Aunt                Grandpa
  ………1………. gia đình               ……..6………. bố
  ………2………. anh, em trai        ……...7…….... cháu trai
  ………3………. con gái                 …….8………. mẹ
  ………4………. cô, dì                   ……..9…….... chú
  ………5………. bà                        …….10……... ông
 • 1.
  Family
 • 2.
  Brother
 • 3.
  Daughter
 • 4.
  Aunt
 • 5.
  Grandma
 • 6.
  Father
 • 7.
  Nephew
 • 8.
  Mother
 • 9.
  Uncle
 • 10.
  Grandpa
 • Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

  Mẫu:
  Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

 • 1. What is her name? - Her n....me is Lan.
  Her name is Lan.
 • 2. Who is this? - This is ....y mo...her.
  This is my mother.
 • 3. What is this? - This is my p...n.
  This is my pen.
 • 4. Who is he? - This is my fath..r.
  This is my father.
 • Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B.

  1. My aunt
  2. My father
  3. My mother
  4. My family
  5. My brother

  a. mẹ của em
  b. bố của em
  c. cô của em
  d. em trai của em
  e. gia đình của em

  Mẫu:
  Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề
 • 1.
  c
 • 2.
  b
 • 3.
  a
 • 4.
  e
 • 5.
  d
 • Câu 4: Đặt câu.
 • 1. This/ my/ mother.
  This is my mother.
 • 2. This/ her/ father.
  This is her father.
 • 3. This/ his/ brother.
  This is his brother.
 • 4. This/ their/ family.
  This is their family.
 • Câu 5: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.
 • 1. _ pple
  a
 • 2. o_topus
  c
 • 3. tw_
  o
 • 4. c_ock
 • 5. f_ sh
  i
 • 6. d_or
  o
 • 7. p_ ncil
  e
 • 8. c_t
  a
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
42 7.132
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm