Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9

Giải thích nghĩa của những từ ngữ sau: bách khoa toàn thư, bảo hộ mậu dịch..

Giải thích nghĩa của những từ ngữ sau: bách khoa toàn thư, bảo hộ mậu dịch, dự thảo, đại sứ quán, hậu duệ, khẩu khí, môi sinh

3
3 Câu trả lời
 • Ỉn
  Ỉn

  - Bách khoa toàn thư: từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.

  - Bảo hộ mẫu dịch: chính sách bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường nước mình.

  - Dự thảo: thảo ra để thông qua (động từ), bản thảo đưa ra để thông qua (danh từ).

  - Đại sứ quán: cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài do một đại sức đặc mệnh toàn quyền đứng đầu

  - Hậu duệ: con cháu người đã chết.

  - Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói.

  - Môi sinh: môi trường sinh sống của sự vật.

  0 Trả lời 21:18 26/09
  • Bon
   Bon

   Trả lời:

   * Giải thích nghĩa của các từ:

   - Bách khoa toàn thư: từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.

   - Bảo hộ mậu dịch: (chính sách) bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường nước mình.

   - Dự thảo: thảo ra để đưa thông qua (động từ); bản thảo để đưa thông qua (danh từ)

   - Đại sứ quán: cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài, do một đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu.

   - Hậu duệ: con cháu của người đã chết.

   - Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói.

   - Môi sinh: môi trường sống của sinh vật.

   0 Trả lời 21:18 26/09
   • Đen2017
    Đen2017

    - Bách khoa toàn thư: từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.

    - Bảo hộ mậu dịch: chính sách bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường nước mình.

    - Dự thảo: thảo ra (soạn) để thông qua (động từ), bản thảo đưa ra (danh từ).

    - Đại sứ quán: cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài do một đại sức đặc mệnh toàn quyền đứng đầu

    - Hậu duệ: con cháu người đã chết.

    - Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói.

    - Môi sinh: môi trường sinh sống của sự vật.

    0 Trả lời 21:19 26/09
    Văn học
    Xem thêm