Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 32: Luyện từ và câu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 tuần 32: Luyện từ và câu

Luyện từ và câu là một môn học giữ vị trí quan trọng trong chương trình Tiếng Việt. VnDoc.com xin giới thiệu tới các em lời giải phần Luyện từ và câu trong Vở bài tập Tiếng Việt 2 tuần 32 trang 60 gồm có câu 1, câu 2 để luyện tập và ôn tập lại chương trình Luyện từ và câu.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 tuần 32: Luyện từ và câu

Câu 1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa).

a) đẹp, ngắn, nóng, thấp, lạnh, xấu, cao, dài:

M: nóng / lạnh,……… /……, …..…. / ………,

……. / ………...

b) lên, yêu, xuống, chê, ghét, khen :

……… /……, …..…. / ………, ……. / ………...

c) trời, trên, đất, ngày, dưới, đêm :

……… /……, …..…. / ………, ……. / ………...

Câu 2. Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy điển vào mỗi □ trong đoạn sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đồng bào Kinh hay Tày □ Mường hay Dao □ Gia-rai hay Ê-đê □ Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam □ đều là anh em ruột thịt □ Chúng ta sống chết có nhau □ sướng khổ cùng nhau □ no đói giúp nhau.

TRẢ LỜI:

Câu 1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa).

a) đẹp, ngắn, nóng, thấp, lạnh, xấu, cao, dài:

M: nóng / lạnh.

Đẹp / xấu , dài / ngắn , cao / thấp

b) lên, yêu, xuống, chê, ghét, khen:

lên / xuống , yêu / ghét, khen / chê

c) trời, trên, đất, ngày, dưới, đêm:

trời / đất, trên / dưới, ngày / đêm

Câu 2. Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy điền vào mỗi □ trong đoạn sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 953
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm