Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn năm học 2021-2022

Tiếp tục đánh giá giáo viên đã đạt Chuẩn năm học 2020-2021

Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn năm học 2021-2022 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Dưới đây là nội dung chi tiết về hướng dẫn đánh giá giáo viên năm học 2021-2022 theo quy định mới nhất hiện nay.

Ngày 20/8/2021, Bộ GĐ&ĐT ban hành Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2021-2022.

Theo đó, nhằm bảo đảm thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ dựa trên kết quả đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng (sau đây gọi tắt là Chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 20202021 như sau:

- Tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

Trong đó, Chuẩn giáo viên được quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 như sau:

“Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

c) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

d) Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.”

- Tạm dừng việc đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành.

Hướng dẫn đánh giá giáo viên theo Chuẩn năm học 2021-2022 đã được VnDoc chia sẻ trên đây. Trong khi đó, trước đây tại hướng dẫn tạm thời đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn năm 2020-2021 nêu tại Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tạm dừng đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông theo chuẩn cho tới khi có quy định mới được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn. Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD này thay thế Công văn 2440/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn năm học 2020-2021.

Tham khảo tài liệu VnDoc.com để có thêm nhiều tư liệu khác nữa nhé

Đánh giá bài viết
1 867
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm