Kế hoạch dự giờ, thăm lớp khối 1 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch dự giờ, thăm lớp khối 1

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về Kế hoạch dự giờ, thăm lớp khối 1 năm học mới, giúp các thầy cô lên kế hoạch chi tiết cho công tác dự giờ, thăm lớp để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học cho phù hợp nhất. 

TRƯỜNG ……………

TỔ KHỐI 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ... tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ KHỐI 1

Năm học: 2020 - 2021

- Căn cứ kế hoạch năm học của trường …….. năm học 2020 - 2021;

- Đánh giá bước đầu về việc thực hiện chương trình giáo dục tổng thể 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách giáo khoa mới của năm học 2020 – 2021. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với thực tế địa phương và đối tượng học sinh trong trường;

- Tổ khối 1 lập kế hoạch dự giờ, thăm lớp trong tháng 9 với nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Bước đầu đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục tổng thể 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện sách giáo khoa mới năm học 2020- 2021.

- Thông qua các tiết dự giờ, giúp giáo viên từng bước kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng năng lực, nâng cao tay nghề.

- Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn trong nhà trường tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy hoạt động thi đua “dạy tốt, học tốt”.

II. NỘI DUNG

Ngày dạy

Giáo viên dạy

Môn

Lớp

Tiết

TCT

Bài

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

- Thực hiện việc triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các chỉ đạo chuyên môn của BGH nhà trường, chuyên môn đến tổ chuyên môn về công tác dự giờ thăm lớp, thao giảng, hội giảng.

- Khối trưởng lên lịch dự giờ cụ thể, tham mưu cho BGH và chuyên môn phê duyền và phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB-GV trong khối.

- Chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để giáo viên thực hiện các tiết dạy dự giờ đạt kết quả tốt nhất.

- BGH, Tổ trưởng chuyên môn tổ chức việc đánh giá, rút kinh nghiệm tiết dạy dự giờ sau mỗi tiết dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

- Giáo viên dự giờ có trách nhiệm nhận xét, đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở. Chú ý coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, kết quả học tập và phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Giáo viên dạy tiết dự giờ phải nghiêm túc đón nhận những ý kiến đóng góp ưu, khuyết điểm của giờ dạy từ đồng nghiệp trên tinh thần cầu tiến;

- Giáo viên giảng dạy, giáo viên dự giờ cần biết học tập, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại được rút ra từ từng tiết dự giờ.

Trên đây là Kế hoạch dự giờ, thăm lớp của tổ khối 1 trong tháng 9 năm học 2020 - 2021.

BGH DUYỆT

 

KHỐI TRƯỞNG

 

Trên đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch dự giờ, thăm lớp khối 1 năm học 2020 - 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm