Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên dùng để bổ sung các thông tin về: Nơi ở, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn.... được VnDoc tổng hợp trong bài viết, mời các bạn tham khảo.

Hồ sơ Đảng viên là một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng với mỗi Đảng viên. Tuy nhiên, khi có thay đổi thông tin, Đảng viên phải làm phiếu bổ sung hồ sơ. Trường hợp nào Đảng viên phải làm phiếu bổ sung hồ sơ? Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ mới nhất như thế nào? Trong bài viết này VnDoc sẽ giải đáp cụ thể đồng thời hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bổ sung cho các bạn tham khảo.

1. Trường hợp nào Đảng viên phải làm Phiếu bổ sung hồ sơ?

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được lưu giữ theo chế độ mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Hồ sơ của Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xem xét kết nạp Đảng, khi kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức Đảng khác…

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01 năm 2016, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Cụ thể:

Định kỳ hằng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức Đảng bổ sung vào hồ sơ Đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

Như vậy, hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng, nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải làm phiếu bổ sung và ghi lại tất cả những thông tin thay đổi đó.

2. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất

Mời các bạn tham khảo nội dung cơ bản của của Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH (tương đương) ………………
HUYỆN (tương đương) ………
ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ………
ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN: ………
CHI BỘ:....

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm …………)

SỐ LL: ………………
SỐ TĐV: ……………

Họ và tên đang dùng ( viết chữ in hoa ): ….. Sinh ngày ...... tháng .... năm......

Mới thay đổi nơi ở: … ………………. …………………………………………….

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: .…………… …. ……………….

Chức vụ mới được giao:

- Đảng: …….. ………………………………………………………………………

- Chính quyền: ……………………………………………………………………..

- Đoàn thể: ….. ……………………………………………………………………..

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ……………………………………… ………

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy):… ……. - Chuyên môn nghiệp vụ: …………

- Học vị (TS, thạc sĩ). ………….- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)… … ……..

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)………………….....

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp... Trình độ A , B , C , D) : …………………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú): ………… ……………………………….

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật).……………………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Cha đẻ: ……… ……………. ………. - Mẹ đẻ:…………… … ………… …….

- Cha (vợ hoặc chồng)……… ………... - Mẹ (vợ hoặc chồng)……………

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới) …………………

- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu...?)………...

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:……………… ….

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……đồng, bình quân người/hộ …….. …………. đồng

- Nhà ở: …………………………...………………………….……………………

- Đất ở:……………………… …... ………………………….………………………

- Hoạt động kinh tế:………………………….…… .. ………………………………

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):… …... ……………. Tên tài sản mới: …………… ………… giá trị……… ……………… ……………. đồng

- Được miễn công tác và sinh hoạt Đảng ngày: …………………….…………

…….., ngày …. tháng … năm …

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Kích vào đây nếu bạn chưa biết cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên.

Lưu ý: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”.

3. Cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Phần đầu

– Ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi mình đang sinh hoạt.

Số lý lịch đảng viên: số này do tổ chức đảng quản lý trực tiếp hồ sơ đảng viên cấp, đảng viên cần lưu lại để ghi trong trường hợp cần thiết.

Số thẻ đảng viên: ghi theo thẻ đảng viên đang giữ gồm đủ 8 chữ số, theo thứ tự từ trái sang phải.

Phần nội dung

Đảng viên chỉ ghi những thay đổi so với năm trước, chứ không phải khai lại từ đầu nhé! Nếu không có thay gì, đảng viên chỉ cần ghi chữ “K” vào mục đó mà không cần phải ghi bất kỳ thông tin nào khác.

Các mục cụ thể trên phiếu đã hướng dẫn tương đối kỹ, các đảng viên đọc kỹ rồi ghi theo:

– Thay đổi về nơi ở.

– Thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác: Đảng, chính quyền, đoàn thể khác.

– Thay đổi về trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, các học vị – học hàm, lý luận chính trị, ngoại ngữ (thay đổi về trình độ hoặc biết thêm ngoại ngữ mới).

– Hình thức khen thưởng: bằng khen, huy chương, danh hiệu được phong.

– Bị xử lý, kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể.

– Thay đổi về gia đình: cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ chồng, vợ hoặc chồng, con.

– Thay đổi về kinh tế: thu nhập, nhà đất, hoạt động kinh tế, tài sản .

– Được miễn sinh hoạt Đảng.

Phần cuối

Người khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng viết phiếu báo, ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.

Cấp ủy cơ sở và chi ủy ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu lên phiếu bổ sung HS của đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 80.263
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm