Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt VNEN Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt VNEN

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt VNEN Giảm tải chuẩn của Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Tiếng việt VNEN

Chương trình quy định

Chương trình đã điều chỉnh

Ghi chú

Tuần

Tiết

Tên bài

Tiết

22

1

Bài 22A: Hương vị hấp dẫn - T1

Bài 22A: Hương vị hấp dẫn - T1

1

2

Bài 22A: Hương vị hấp dẫn - T2

Gộp ND bài 21A-T2

Gộp tiết LTVC

3

Bài 22A: Hương vị hấp dẫn - T3

Gộp ND bài 21A-T3

Bài 22A: Hương vị hấp dẫn - T3

2

Gộp tiết chính tả

bỏ gộp

4

Bài 22B: Thế giới sắc màu - T1

Bài 22B: Thế giới sắc màu - T1

3

5

Bài 22B: Thế giới sắc màu - T2

Bài 22B: Thế giới sắc màu - T2

4

6

Bài 22B: Thế giới sắc màu - T3

Gộp ND bài 21B-T2

Gộp tiết kể chuyện

7

Bài 22C: Từ ngữ về cái đẹp -T1

Gộp ND bài 23C-T1

Bài 22C: Từ ngữ về cái đẹp -T1

5

Gộp tiết LTVC

bỏ gộp

8

Bài 22C: Từ ngữ về cái đẹp -T2

Bài 22C: Từ ngữ về cái đẹp -T2

6

23

1

Bài 23A: Thế giới hoa và quả -T1

Bài 23A: Thế giới hoa và quả -T1

7

2

Bài 23A: Thế giới hoa và quả -T2

Bài 23A: Thế giới hoa và quả -T2

8

3

Bài 23A: Thế giới hoa và quả -T3

Gộp ND bài 24A-T3

Gộp ND bài 24A-T3

9

Gộp tiết chính tả

bỏ gộp

4

Bài 23B: Những trái tim yêu thương -T1

Bài 23B: Những trái tim yêu thương -T1

10

5

Bài 23B: Những trái tim yêu thương -T2

Bài 23B: Những trái tim yêu thương -T2

11

6

Bài 23B: Những trái tim yêu thương –T3

Gộp ND bài 24B-T3

Gộp tiết kể chuyện

7

Bài 23C: Vẻ đẹp tâm hồn -T1

Bài 23C: Vẻ đẹp tâm hồn -T1

12

8

Bài 23C: Vẻ đẹp tâm hồn -T2

Bài 23C: Vẻ đẹp tâm hồn -T2

13

24

1

Bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu - T1

Bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu - T1

14

2

Bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu - T2

gộp ND bài 24C - T3

Gộp tiết LTVC

3

Bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu - T3

Bài 24A: Sức sáng tạo kì diệu - T3

15

4

Bài 24B: Vẻ đẹp của lao động - T1

Bài 24B: Vẻ đẹp của lao động - T1

16

5

Bài 24B: Vẻ đẹp của lao động - T2

Bài 24B: Vẻ đẹp của lao động - T2

17

6

Bài 24B: Vẻ đẹp của lao động - T3

Bài 24B: Vẻ đẹp của lao động - T3

18

7

Bài 24C: Làm đẹp cuộc sống - T1

Bài 24C: Làm đẹp cuộc sống - T1

19

8

Bài 24C: Làm đẹp cuộc sống - T2

Bài 24C: Làm đẹp cuộc sống - T2

20

25

1

Bài 25A: Bảo vệ lẽ phải - T1

Bài 25A: Bảo vệ lẽ phải - T1

21

2

Bài 25A: Bảo vệ lẽ phải - T2

Bài 25A: Bảo vệ lẽ phải - T2

22

3

Bài 25A: Bảo vệ lẽ phải - T3

Gộp ND bài 26A-T3

Gộp tiết chính tả

4

Bài 25 B: Trong đạn bom vẫn yêu đời - T1

Bài 25 B: Trong đạn bom vẫn yêu đời - T1

23

5

Bài 25 B: Trong đạn bom vẫn yêu đời - T2

Bài 25 B: Trong đạn bom vẫn yêu đời - T2

24

6

Bài 25 B: Trong đạn bom vẫn yêu đời - T3

Gộp ND bài 26B-T3

Gộp tiết kể chuyện

7

Bài 25C: Từ ngữ về lòng dũng cảm - T1

Gộp ND bài 26C-T1

Gộp tiết LTVC

8

Bài 25C: Từ ngữ về lòng dũng cảm - T2

Bài 25C: Từ ngữ về lòng dũng cảm - T2

25

26

1

Bài 26A: Dũng cảm chống thiên tai - T1

Bài 26A: Dũng cảm chống thiên tai - T1

26

2

Bài 26A: Dũng cảm chống thiên tai - T2

Bài 26A: Dũng cảm chống thiên tai - T2

27

3

Bài 26A: Dũng cảm chống thiên tai - T3

Bài 26A: Dũng cảm chống thiên tai - T3

28

4

Bài 26B: Thiếu nhi dũng cảm - T1

Bài 26B: Thiếu nhi dũng cảm - T1

29

5

Bài 26B: Thiếu nhi dũng cảm - T2

Bài 26B: Thiếu nhi dũng cảm - T2

30

6

Bài 26B: Thiếu nhi dũng cảm - T3

Bài 26B: Thiếu nhi dũng cảm - T3

31

7

Bài 26C: Gan vàng dạ sắt - T1

Bài 26C: Gan vàng dạ sắt - T1

32

8

Bài 26C: Gan vàng dạ sắt - T2

Bài 26C: Gan vàng dạ sắt - T2

33

27

1

Bài 27 A : Bảo vệ chân lí - T1

Bài 27 A : Bảo vệ chân lí - T1

34

2

Bài 27 A : Bảo vệ chân lí - T2

Gộp ND bài 27C-T1

Gộp tiết LTVC

3

Bài 27 A : Bảo vệ chân lí - T3

Bài 27 A : Bảo vệ chân lí - T3

35

4

Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu tử - T1

Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu tử - T1

36

5

Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu tử - T2

Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu tử - T2

37

6

Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu tử - T3

Bài 27 B: Sức mạnh của tình mẫu tử - T3

38

7

Bài 27 C: Nói điều em mong muốn - T1

Bài 27 C: Nói điều em mong muốn - T1

39

8

Bài 27 C: Nói điều em mong muốn - T2

Bài 27 C: Nói điều em mong muốn - T2

40

28

1

Bài 28A: Ôn tập 1 - T1

Bài 28A: Ôn tập 1 - T1

41

2

Bài 28A: Ôn tập 1 - T2

Bài 28A: Ôn tập 1 - T2

42

3

Bài 28A: Ôn tập 1 - T3

Bài 28A: Ôn tập 1 - T3

43

4

Bài 28B: Ôn tập 2 - T1

Bài 28B: Ôn tập 2 - T1

44

5

Bài 28B: Ôn tập 2 - T2

Bài 28B: Ôn tập 2 - T2

45

6

Bài 28B: Ôn tập 2 - T3

Gộp ND bài 27A-T3

46

Gộp tiết chính tả

bỏ gộp

7

Bài 28C: Ôn tập 3 – T1

Bài 28C: Ôn tập 3 – T1

47

8

Bài 28C: Ôn tập 3 – T2

Bài 28C: Ôn tập 3 – T2

48

29

1

Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên -T1

Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên -T1

49

2

Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên -T2

Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên -T2

50

3

Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên -T3

Gộp ND bài 30A-T2

51

Gộp tiết chính tả

bỏ gộp

4

Bài 29B:Có nơi nào sáng hơn đất nước em? T1

Bài 29B:Có nơi nào sáng hơn đất nước em? T1

52

5

Bài 29B:Có nơi nào sáng hơn đất nước em? T2

Bài 29B:Có nơi nào sáng hơn đất nước em? T2

53

6

Bài 29B:Có nơi nào sáng hơn đất nước em? T3

Bài 29B:Có nơi nào sáng hơn đất nước em? T3

54

7

Bài 29C: Du lich - Thám hiểm - T1

Bài 29C: Du lich - Thám hiểm - T1

55

8

Bài 29C: Du lich - Thám hiểm - T2

Gộp ND bài 30A-T3

Gộp tiết LTVC

30

1

Bài 30A: Vòng quanh trái đất -T1

Bài 30A: Vòng quanh trái đất -T1

56

2

Bài 30A: Vòng quanh trái đất -T2

Bài 30A: Vòng quanh trái đất -T2

57

3

Bài 30A: Vòng quanh trái đất -T3

Bài 30A: Vòng quanh trái đất -T3

58

4

Bài 30B: Dòng sông mặc áo -T1

Bài 30B: Dòng sông mặc áo -T1

59

5

Bài 30B: Dòng sông mặc áo -T2

Bài 30B: Dòng sông mặc áo -T2

60

6

Bài 30B: Dòng sông mặc áo -T3

Bài 30B: Dòng sông mặc áo -T3

61

7

Bài 30C: Nói về cảm xúc của em -T1

Bài 30C: Nói về cảm xúc của em -T1

62

8

Bài 30C: Nói về cảm xúc của em -T2

Bài 30C: Nói về cảm xúc của em -T2

63

31

1

Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát -T1

Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát -T1

64

2

Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát -T2

Gộp ND bài 32A-T2

65

Gộp tiết LTVC

bỏ gộp

3

Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát -T3

Gộp ND bài 32A-T3

Gộp tiết chính tả

4

Bài 31B: Vẻ đẹp làng quê -T1

Bài 31B: Vẻ đẹp làng quê -T1

66

5

Bài 31B: Vẻ đẹp làng quê -T2

Bài 31B: Vẻ đẹp làng quê -T2

67

6

Bài 31B: Vẻ đẹp làng quê -T3

Bài 31B: Vẻ đẹp làng quê -T3

68

7

Bài 31C: Em thích con vật nào ? –T1

Bài 31C: Em thích con vật nào ? –T1

69

8

Bài 31C: Em thích con vật nào ? –T2

Bài 31C: Em thích con vật nào ? –T2

70

32

1

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu - T1

Gộp ND bài 32B-T3

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu - T1

Gộp tiết tập đọc

2

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu - T2

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu - T2

71

3

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu - T3

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu - T3

72

4

Bài 32B: Khát vọng sống - T1

Bài 32B: Khát vọng sống - T1

73

5

Bài 32B: Khát vọng sống - T2

Bài 32B: Khát vọng sống - T2

74

6

Bài 32B: Khát vọng sống - T3

Gộp ND bài 33B-T2

Gộp tiết kể chuyện

7

Bài 32C: Nghệ sĩ múa của rừng xanh - T1

Bài 32C: Nghệ sĩ múa của rừng xanh - T1

75

8

Bài 32C: Nghệ sĩ múa của rừng xanh - T2

Bài 32C: Nghệ sĩ múa của rừng xanh - T2

76

33

1

Bài 33A: Lạc quan yêu đời - T1

Bài 33A: Lạc quan yêu đời - T1

77

2

Bài 33A: Lạc quan yêu đời - T2

Gộp ND bài 34A-T2

Gộp tiết LTVC

3

Bài 33A: Lạc quan yêu đời - T3

Bài 33A: Lạc quan yêu đời - T3

78

4

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời - T1

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời - T1

79

5

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời - T2

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời - T2

80

6

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời - T3

Gộp ND bài 34A-T3

Gộp tiết chính tả

7

Bài 33C: Các con vật quanh ta - T1

Bài 33C: Các con vật quanh ta - T1

81

8

Bài 33C: Các con vật quanh ta - T2

Bài 33C: Các con vật quanh ta - T2

82

34

1

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ - T1

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ - T1

83

2

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ - T2

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ - T2

84

3

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ - T3

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ - T3

85

4

Bài 34B: Ai là người vui tính ? - T1

Bài 34B: Ai là người vui tính ? - T1

86

5

Bài 34B: Ai là người vui tính ? - T2

Gộp ND bài 33B-T2

Gộp tiết kể chuyện

6

Bài 34B: Ai là người vui tính ? - T3

Bài 34B: Ai là người vui tính ? - T3

87

7

Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào ? - T1

Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào ? - T1

88

8

Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào ? - T2

Bỏ

35

1

Bài 35A: Ôn tập 1 - T1

Bài 35A: Ôn tập 1 - T1

89

2

Bài 35A: Ôn tập 1 - T2

Bài 35A: Ôn tập 1 - T2

90

3

Bài 35A: Ôn tập 1 - T3

Bài 35A: Ôn tập 1 - T3

91

4

Bài 35B: Ôn tập 2 - T1

Bài 35B: Ôn tập 2 - T1

92

5

Bài 35B: Ôn tập 2 - T2

Bài 35B: Ôn tập 2 - T2

93

6

Bài 35B: Ôn tập 2 - T3

Bài 35B: Ôn tập 2 - T3

94

7

Bài 35C: Ôn tập 1 - T1

Bài 35C: Ôn tập 1 - T1

95

8

Bài 35C: Ôn tập 1 - T2

Bài 35C: Ôn tập 1 - T2

96

Bỏ

1 tiết

Số tiết đơn

82

Số tiết ghép thành chủ đề

14

96

88 tiết chính + 11 tiết tự chọn = 11 tuần

Kế hoạch dạy học lớp 4 học kì 2 môn Tiếng việt VNEN năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 4 sau đây:

Tài liệu ôn tập lớp 4 - Nghỉ dịch Corona

Đánh giá bài viết
1 695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm