Học trực tuyến lớp 4 Ngày 07/06/2023

Học trực tuyến lớp 4

Học trực tuyến lớp 4 là nội dung bài dạy đầy đủ các môn lớp 4. Các chương trình dạy trong nửa đầu học kì 2 cho các em học sinh theo dõi, luyện tập, ôn tập lại các kiến thức đã học trong thời gian nghỉ dịch bệnh Covid 19.

Các bạn tham khảo bài ôn tập đầy đủ các lớp Tiểu học trong đợt nghỉ dịch mới nhất: Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona các lớp Tiểu học

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Học trực tuyến lớp 4 trên truyền hình Hà Nội

Chi tiết: Học trực tuyến lớp 4 trên đài truyền hình Hà Nội

Lịch học trực tuyến các lớp tiểu học

Các em tham khảo khung giờ học cho từng môn để bắt đầu bài học đúng giờ và hiệu quả nhé!

Lịch học trực tuyến

Bộ đề ôn ở nhà lớp 4 mới nhất: Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 4 đầy đủ các môn - Nghỉ dịch Corona

Giáo án trực tuyến lớp 4

1. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 07/5)

Tập đọc 4. Dòng sông mặc áo

2. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 06/5)

Toán 4. Luyện tập chung trang 144

3. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 05/5)

LTVC 4. MRVT Du lịch - Thám hiểm

4. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 04/5)

Toán 4. Luyện tập trang 143

5. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 29/4)

Toán 4. Luyện Tạp Chung Trang 139

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 42 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 29/4)

Tập đọc - Trăng ơi từ đâu đến

6. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 28/4)

Toán 4. Luyện Tập Chung Trang 138 - 139

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 40 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 27/4)

MRVT. Du Lịch - Thám Hiểm

7. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 25/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 39 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 25/4)

Tập Đọc 4. Đường Đi Sa Pa

8. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 24/4)

Toán 4. Luyện Tập Chung Trang 137

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 38 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 24/4)

LTVC 4. Cách Đặt Câu Khiến

9. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 23/4)

Toán Lớp 4. Luyện Tập Trang 137

>> Bài ôn tập:Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 37 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 23/4)

Tập Đọc Lớp 4. Con Sẻ

10. Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 22/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 36 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 22/4)

LTVC Lớp 4. Câu Khiến

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 21/4)

Toán Lớp 4. Phép Chia Phân Số

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 35 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 21/4)

Tập Đọc Lớp 4. Dù Sao Trái Đất Vẫn Quay

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 20/4)

Toán Lớp 4. Tìm Phân Số Của Một Số

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 34 Có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 20/4)

LTVC Lớp 4. MRVT Dũng Cảm (tt)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 18/4)

Toán Lớp 4. Luyện Tập Trang 134

Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 33 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 18/4)

Tập Đọc Lớp 4. Ga-vrốt Ngoài Chiến Luỹ

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 17/4)

Toán Lớp 4. Luyện Tập Trang 133

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 32 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 17/4)

LTVC lớp 4. Luyện Tập Câu Kể Ai Là Gì

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 16/4)

Toán Lớp 4. Phép Nhân Phân Số

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 31 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 16/4)

Tập Đọc Lớp 4. Thắng Biển

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 15/4)

Toán Lớp 4. Luyện Tập Chung Trang 131

Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 30 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 15/4)

LTVC Lớp 4. Mở rộng vốn từ Dũng Cảm

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 14/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 29 Có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 14/4)

Tập Đọc Lớp 4 bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Lịch Sử Lớp 4. Văn Học Và Khoa Học Thời Hậu Lê

Địa Lí Lớp 4. Thành Phố Hồ Chí Minh

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 13/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 28 Có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 11/4)

Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 27 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 11/4)

Tập Đọc Lớp 4. Khuất Phục Tên Cướp Biển

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 10/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 26 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 10/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 09/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 25 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 09/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 08/4)

Bài học: Phép Cộng Phân Số

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 24 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 08/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 07/4)

>> Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 23 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 07/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 06/4)

Toán 4. Luyện Tập Chung Trang 123

Bài ôn tập: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 22 Có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 06/4)

Luyện Từ Và Câu Lớp 4. MRVT Cái Đẹp

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 04/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 03/4)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập. Luyện từ và câu - Dấu gạch ngang

>> Tham khảo: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 21 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 03/4)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 02/4)

Chủ đề học: Toán - So sánh hai phân số khác mẫu. Tập đọc: Hoa học trò

>> Bài ôn tập ở nhà: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 20 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 02/4)

Chủ đề học: Toán nâng cao Ôn tập về dấu hiệu chia hết

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 01/4)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập trang 120 + Luyện từ và câu

>> Bài tập ở nhà: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 19 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 01/4)

Học trực tuyến lớp 4 Tháng 3

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 31/3)

Chủ đề học: Toán + Tập đọc

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 30/3)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập chung - Luyện từ và câu lớp 4

Bài tập ôn ở nhà lớp 4: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 17 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 30/3)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 27/3)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập + Tập đọc: Sầu riêng

Bài tập ôn ở nhà lớp 4: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 15 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 27/3)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 26/3)

Chủ đề học: Toán + Luyện từ và câu

Bài ôn tập ở nhà lớp 4: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 14 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 26/3)

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 25/3)

Bài tập ôn ở nhà: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 13 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 25/3)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 24/3)

Bài tập ôn ở nhà: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 12 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 24/3)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 23/3)

Bài tập ôn ở nhà: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 11 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 23/3)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 21/3)

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 20/3)

Chủ đề học: Toán phân số và phép chia số tự nhiên. Tập đọc Trống đồng Đông Sơn

Học trực tuyến lớp 4 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 13/3)

Chủ đề học: Toán: Ki-lô-mét vuông. Tập đọc Bốn anh tài

Học trực tuyến lớp 4 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 14/3)

Học trực tuyến lớp 4 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 16/3)

Chủ đề học: Toán - Giới Thiệu Hình Bình Hành. Tập đọc - Chuyện về cổ tích loài người

Học trực tuyến lớp 4 (Ngày 17/3)

Chủ đề học: Toán - Diện tích hình bình hành. Luyện từ và câu: MRVT - Tài năng

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý

Học trực tuyến lớp 4 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 18/3)

Chủ đề học: Toán phân số. Tập đọc: Bốn anh tài

Học trực tuyến lớp 4 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 19/3)

Chủ đề học: Toán + Tập đọc

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý

Chủ đề học: Tiếng Anh UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?

>> Tham khảo chi tiết: Học trực tuyến lớp 4 trên đài truyền hình Hà Nội môn tiếng Anh

Tài liệu ôn tập ở nhà lớp 4 (Cập nhật Tháng 4)

Tổng hợp phiếu và đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4

Đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4 Tuần 1 tháng 3

Đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4 Tuần 2 tháng 3

Đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4 Tuần 3 tháng 3

Toán nâng cao Tiểu học

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các thầy cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

VnDoc tổng hợp đầy đủ, chi tiết các bài dạy, bài ôn tập đầy đủ các môn lớp 4: Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Sử, Địa cho các em học sinh tham khảo, luyện tập ở nhà. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh và xây dựng bài giảng ôn tập ở nhà hiệu quả.

Đánh giá bài viết
2.144 161.498
Sắp xếp theo

Lớp 4

Xem thêm