Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

Bài tập ở nhà lớp 4 môn Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020, phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 4 ngày 05/03 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. a. morningb. eveningc. dancingd. afternoon
2. a. tomorrowb. nightc. yesterdayd. today
3. a. seeb. meetc. watchd. again
4. a. hellob. goodbyec. good morningd. good afternoon
5. a. Japaneseb. Australiac. Americad. England

Task 2. Order the words. There is one example.

Example: beach/ Tony/ on/ was /the / yesterday

Tony was on the beach yesterday.

1. you/ where/ yesterday/ were/ morning

_____________________________________?

2. do/ you/ did/ what/ morning/ this

_____________________________________?

3. you/ did/ go/ on time/ school/ to

_____________________________________?

4. homework/ your/ yesterday/ do/ you/ did/ evening?

_____________________________________.

5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45

_____________________________________.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - b; 5 - a

Task 2. Order the words. There is one example.

1 - Where were you yesterday morning?

2 - What did you do this morning?

3 - Did you go to school on time?

4 - Did you do your homework yesterday evening?

5 - Peter plays football at 4:45.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 05-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 4.453
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm