Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

Phiếu bài tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Bài ôn tập trong thời gian nghỉ dịch bệnh môn tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. a. Australianb. Malaysianc. Vietnamesed. America
2. a. Wednesdayb. Yesterdayc. Saturdayd. Tuesday
3. a. Februaryb. Libraryc. Marchd. July
4. a. Mayb. Aprilc. Ninthd. June
5. a. twentyb. twenty-thirdc. twenty-threed. twenty-nine

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

0

A

Mai: Hi Lan. Where were you last weekend?

B

Lan: I read books and did my project.

C

Mai: What did you do there?

D

Lan: No. They were on the beach.

E

Mai: Did you go there with your friends?.

F

Lan: I was in the school library.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - d; 2 - b; 3 - b; 4 - c; 5 - b;

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - F; 2 - C; 3 - B; 4 - E; 5 - D

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 06-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.299
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm