Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt VNEN Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt VNEN theo chương trình Giảm tải chuẩn của Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau:Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt VNEN

(Thời gian học từ 4/5/2020 đến 15/7/2020)

Mỗi tuần học 10 tiết

Số tiết theo PPCT là 120 tiết - Số tiết còn lại sau điều chỉnh là 97 tiết, học trong 10 tuần

Số tiết được giảm bớt là 23 tiết

Tuần

Tiết

Ngày/tháng

Bài/PPCT

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh và hường dẫn thực hiện

Ghi chú

21

1

4/5/2020

Bài 20C

Hoạt động tập thể (tiết 1)

2

4/5/2020

Bài 20C

Hoạt động tập thể (tiết 2)

3

5/5/2020

Bài 21A

Trí dũng song toàn (tiết 1)

4

5/5/2020

Bài 21A

Trí dũng song toàn (tiết 2)

- Phần HĐTH không thực hiện HĐ1 trang 30.

- HĐTH của HĐ4 trang 31 yêu cầu HS tự viết ở nhà. HĐ5, 6 trang 31 chuyển sang tuần 22 học.

5

6/5/2020

Bài 21B

Những công dân dũng cảm

(tiết 1)

- Không dạy HĐTH của HĐ2,3,4 trang 35,36.

6

6/5/2020

Bài 21B

Những công dân dũng cảm

(tiết 2)

7

7/5/2020

Bài 21C

Luyện viết văn tả người (tiết 1)

8

7/5/2020

Bài 21C

Luyện viết văn tả người (tiết 2)

9

8/5/2020

Bài 22A

Giữ biển trời Tổ Quốc (tiết 1)

10

8/5/2020

Bài 22A

Giữ biển trời Tổ Quốc

(tiết 2)

22

1

11/5/2020

Bài 22A

Giữ biển trời Tổ Quốc

(tiết 3)

- Ghép ND Bài 21A(HĐTH-HĐ4) và Bài 22A

(HĐTH –HĐ3) thành 1 tiết yêu cầu HS tự viết ở nhà. GV cho HS làm bài tập ở trên lớp HĐ5,6 (trang 31 và HĐ 4,5 trang 43).

2

11/5/2020

Bài 22B

Một giải biên cương

(tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 6 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 46.

3

12/5/2020

Bài 22B

Một giải biên cương

(tiết 2)

4

12/5/2020

Bài 22B

Một giải biên cương

(tiết 3)

5

13/5/2020

Bài 22C

Cùng đặt câu ghép (tiết1)

6

13/5/2020

Bài 22C

Cùng đặt câu ghép (tiết2)

7

14/5/2020

Bài 23A

Vì công lí (tiết 1)

- HĐTH của HĐ1 yêu cầu HS tự viết ở nhà. HĐ2, 3 trang 54 chuyển sang tuần 23 học.

8

14/5/2020

Bài 23B

Giữ cho giấc ngủ bình yên

(tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 6 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 57.

9

15/5/2020

Bài 23B

Giữ cho giấc ngủ bình yên

(tiết 2)

- HĐTH của HĐ3, 4 không dạy bài này trang 58,59.

10

15/5/2020

Bài 23C

Hoàn thiện bài văn kể chuyện (tiết 1)

23

1

18/5/2020

Bài 23C

Hoàn thiện bài văn kể chuyện (tiết 2)

2

18/5/2020

Bài 24A

Giữ gìn trật tự an ninh

(tiết 1)

3

19/5/2020

Bài 24A

Giữ gìn trật tự an ninh

(tiết 2)

4

19/5/2020

Bài 24A

Giữ gìn trật tự an ninh

(tiết 3)

- Ghép ND Bài 23A(HĐTH-HĐ3) và Bài 24A

(HĐTH – HĐ5) thành 1 tiết yêu cầu HS tự viết ở nhà. GV cho HS làm bài tập ở trên lớp HĐ2,3 (trang 54 và HĐ6,7,8 trang 65) .

5

20/5/2020

Bài 24B

Người chiến sĩ tình báo (tiết 1)

6

20/5/2020

Bài 24B

Người chiến sĩ tình báo (tiết 2)

7

21/5/2020

Bài 24C

Ôn tập tả đồ vật (tiết 1)

8

21/5/2020

Bài 24C

Ôn tập tả đồ vật (tiết 2)

9

22/5/2020

Bài 25A

Cảnh đẹp đất nước (tiết 1)

10

22/5/2020

Bài 25A

Cảnh đẹp đất nước (tiết 2)

- HĐTH của HĐ2 yêu cầu HS tự viết ở nhà. HĐ3, 4,5 trang 77,78 chuyển sang tuần 24 học.

24

1

25/5/2020

Bài 25B

Không quên cội nguồn

(tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 6,7 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 81.

2

25/5/2020

Bài 25B

Không quên cội nguồn

(tiết 2)

3

26/5/2020

Bài 25B

Không quên cội nguồn

(tiết 3)

4

26/5/2020

Bài 25C

Chúng mình cùng sáng tạo (tiết 1)

- Không dạy HĐTH của HĐ2,3,4,5 trang 84,85.

5

27/5/2020

Bài 26A

Nhớ ơn thầy cô (tiết 1)

- Không dạy HĐ1 của HĐTH trang 88 và chuyển HĐ 2 sang tuần 27 học

6

27/5/2020

Bài 26A

Nhớ ơn thầy cô (tiết 3)

- Ghép ND Bài 25A(HĐTH-HĐ2) và Bài 26A

(HĐTH – HĐ4) thành 1 tiết yêu cầu HS tự viết ở nhà. GV cho HS làm bài tập ở trên lớp HĐ3,4,5 (trang 77-78 và HĐ3 trang 88) .

7

28/5/2020

Bài 26B

Hội làng (tiết 1)

- Không dạy HĐTH (HĐ1,2,3,4,5,6) trang 91,92,93.

8

28/5/2020

Bài 26C

Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế (tiết 1)

9

29/5/2020

Bài 26C

Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế (tiết 2)

10

29/5/2020

Bài 27A

Nét đẹp xưa và nay (tiết 1)

25

1

1/6/2020

Bài 27A

Nét đẹp xưa và nay (tiết 2)

- HĐTH của HĐ1 yêu cầu HS tự viết ở nhà. Học HĐ 2,3 trang 97.

2

1/6/2020

Bài 27A

Nét đẹp xưa và nay (tiết 3)

- Ghép ND Bài 26A(HĐTH-HĐ2 trang 88 và Bài 27A (HĐTH – HĐ 5 trang 98) thành 1 tiết.

3

2/6/2020

Bài 27B

Đất nước mùa thu (tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 7 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 100.

4

2/6/2020

Bài 27B

Đất nước mùa thu (tiết 2)

- Không dạy HĐTH (HĐ 3,4) trang 101,102

5

3/6/2020

Bài 27C

Liên kết câu bằng từ ngữ nối (tiết 1)

6

3/6/2020

Bài 27C

Liên kết câu bằng từ ngữ nối (tiết 2)

7

4/6/2020

Bài 28A

Ôn tập 1 (tiết 1)

8

4/6/2020

Bài 28A

Ôn tập 1 (tiết 2)

9

5/6/2020

Bài 28A

Ôn tập 1 (tiết 3)

10

5/6/2020

Bài 28B

Ôn tập 2 (tiết 1)

26

1

8/6/2020

Bài 28B

Ôn tập 2 (tiết 2)

- HĐ 5 trang 109 yêu cầu HS tự viết ở nhà.

2

8/6/2020

Bài 28B

Ôn tập 2 (tiết 3)

3

9/6/2020

Bài 28C

Ôn tập 3 (tiết 1)

4

9/6/2020

Bài 28C

Ôn tập 3 (tiết 2)

5

10/6/2020

Bài 29A

Nam và nữ (tiết 1)

- HĐTH của HĐ1 yêu cầu HS tự viết ở nhà. HĐ2, 3 trang 116 chuyển sang bài 30 học.

6

10/6/2020

Bài 29A

Nam và nữ (tiết 3)

7

116/2020

Bài 29B

Con gái kém gì con trai (tiết 1)

- Không dạy HĐTH (HĐ1,2,) trang 120,121.

8

11/6/2020

Bài 29B

Con gái kém gì con trai (tiết 3)

9

12/6/2020

Bài 29C

Ai chăm, ai lười ? (tiết 1)

10

12/6/2020

Bài 29C

Ai chăm, ai lười ? (tiết 2)

27

1

15/6/2020

Bài 30A

Nữ tính và nam tính (tiết 1)

- Ghép ND Bài 29A(HĐTH-HĐ2,3 trang 116) và Bài 30A(HĐTH – HĐ1,3) thành 1 tiết yêu cầu HS tự viết ở nhà HĐ 2 trang 125.

-Không dạy HĐ 4,5 trang 126. Chuyển HĐ 4,5 này sang tuần 31 học

2

15/6/2020

Bài 30B

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam (tiết 1)

3

16/6/2020

Bài 30B

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam (tiết 2)

- Không dạy HĐTH (HĐ 4,5,6) trang 130.

4

16/6/2020

Bài 30C

Em tả con vật (tiết 1)

5

17/6/2020

Bài 30C

Em tả con vật (tiết 2)

6

17/6/2020

Bài 31A

Người phụ nữ dũng cảm

(tiết 1)

7

18/6/2020

Bài 31A

Người phụ nữ dũng cảm

(tiết 2)

- Ghép ND Bài 30A(-HĐ 4,5 trang 126 và Bài 31A (HĐTH – HĐ 1,2,3 trang 135) thành 1 tiết.

- HĐTH của HĐ4 yêu cầu HS tự viết ở nhà. HĐ5, 6 trang 136 chuyển sang bài 32 học.

8

18/6/2020

Bài 31B

Lời tâm tình của người chiến sĩ (tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 7 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 138.

9

19/6/2020

Bài 31B

Lời tâm tình của người chiến sĩ (tiết 2)

10

19/6/2020

Bài 31C

Ôn tập về tả cảnh (tiết 1)

28

1

22/6/2020

Bài 31C

Ôn tập về tả cảnh (tiết 2)

2

22/6/2020

Bài 32A

Em yêu đường sắt quê em

(tiết 1)

3

23/6/2020

Bài 32A

Em yêu đường sắt quê em

(tiết 2)

4

23/6/2020

Bài 32A

Em yêu đường sắt quê em

(tiết 3)

- Ghép ND Bài 31A(HĐTH-HĐ5,6 trang 136) và Bài 32A(HĐTH – HĐ6,7) thành 1 tiết yêu cầu HS tự viết ở nhà HĐ 5 trang 145.

5

24/6/2020

Bài 32B

Ước mơ của em (tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 5,6 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 148.

6

24/6/2020

Bài 32B

Ước mơ của em (tiết 2)

7

25/6/2020

Bài 32B

Ước mơ của em (tiết 3)

8

25/7/2020

Bài 32C

Viết bài văn tả cảnh(tiết 1)

9

26/6/2020

Bài 32C

Viết bài văn tả cảnh(tiết 2)

10

26/6/2020

Bài 33A

Vì hạnh phúc trẻ thơ(tiết 1)

29

1

29/6/2020

Bài 33A

Vì hạnh phúc trẻ thơ(tiết 2)

- HĐTH của HĐ5 yêu cầu HS tự viết ở nhà. HĐ 6 trang 157,158 chuyển sang bài 34 học.

2

29/6/2020

Bài 33B

Em đã lớn (tiết 1)

- Giảm bớt HĐ 5 (HS tự học thuộc lòng ở nhà) trang 160.

3

30/6/2020

Bài 33B

Em đã lớn (tiết 2)

- Không dạy HĐTH (HĐ 3, 4) trang 161,162.

4

30/6/2020

Bài 33C

Giữ gìn những dấu câu (tiết 1)

5

1/7/2020

Bài 33C

Giữ gìn những dấu câu (tiết 2)

6

1/7/2020

Bài 34A

Khát khao hiểu biết (tiết 1)

7

2/7/2020

Bài 34A

Khát khao hiểu biết (tiết 2)

- Ghép ND Bài 33A(HĐTH-HĐ 6 trang 157) và Bài 34A(HĐTH – HĐ2,3 trang 168) thành 1 tiết yêu cầu HS tự viết ở nhà HĐ 1 trang 167.

8

2/7/2020

Bài 34B

Trẻ em sáng tạo tương lai

(tiết 1)

- Không dạy HĐTH (HĐ 1, 2) trang 171,172.

9

3/7/2020

Bài 34B

Trẻ em sáng tạo tương lai

(tiết 3)

10

3/7/2020

Bài 34C

Nhân vật em yêu thích (tiết 1)

30

1

6/7/2020

Bài 34C

Nhân vật em yêu thích (tiết 2)

2

6/7/2020

Bài 35A

Ôn tập 2 (tiết 1)

3

6/7/2020

Bài 35A

Ôn tập 2 (tiết 2)

4

7/7/2020

Bài 35B

Ôn tập 2 (tiết 1)

5

7/7/2020

Bài 35B

Ôn tập 2 (tiết 2)

Giảm HĐ 4 (Tr 182) HS tự viết bài ở nhà

6

8/7/2020

Bài 35C

Ôn tập 3 (tiết 1)

7

9/7/2020

Bài 35C

Ôn tập 3 (tiết 2)

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt VNEN năm 2019 - 2020 bao gồm nội dung trong chương trình học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trong quá trình nghỉ ở nhà do dịch bệnh các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 5 sau đây:

Tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch lớp 5

Đánh giá bài viết
1 1.669
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tiếng việt 5

    Xem thêm