Học trực tuyến lớp 5 Ngày 04/06/2023

Học trực tuyến lớp 5 là nội dung bài dạy các môn lớp 5. Các chương trình dạy trong nửa đầu học kì 2 cho các em học sinh theo dõi, luyện tập, ôn tập lại các kiến thức đã học trong thời gian nghỉ dịch bệnh Covid 19.

Các bạn tham khảo bài ôn tập đầy đủ các lớp Tiểu học trong đợt nghỉ dịch mới nhất: Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona các lớp Tiểu học

Bài học trên truyền hình mới nhất:

Học trực tuyến lớp 5 các môn

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lịch học trực tuyến các lớp tiểu học

Các em tham khảo khung giờ học cho từng môn để bắt đầu bài học đúng giờ và hiệu quả nhé!

Lịch học trực tuyến

>> Bộ đề ôn tập ở nhà mới nhất: Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 5 đầy đủ các môn - Nghỉ dịch Corona

Giáo án trực tuyến lớp 5

1. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 07/5)

Tập đọc 5. Tà áo dài Việt Nam

2. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 06/5)

Toán 5. Luyện tập chung trang 145

3. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 05/5)

LTVC 5. MRVT Nam và Nữ

4. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 04/5)

Toán 5. Luyện tập chung trang 144

5. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 29/4)

Toán 5. Luyện Tập Trang 141

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 44 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 29/4)

Tiếp Tập Đọc 5. Con Gái

6. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 28/4)

Toán 5. Quãng Đường

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 42 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 27/4)

LTVC. Ôn Tập Về Dấu Câu

Lịch sử Tiến vào dinh độc lập

Địa lí - Châu Mĩ

7. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 25/4)

Toán 5. Luyện Tập Trang 139

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 41 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 25/4)

Tập Đọc 5. Một Vụ Đắm Tàu

8. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 24/4)

Toán 5. Vận Tốc

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 40 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 24/4)

LTVC 5. Liên Kết Các Câu Trong Bài Bằng Từ Ngữ Nối

9. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 23/4)

Toán Lớp 5. Luyện Tập Chung Trang 137

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 39 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 23/4)

Tập Đọc Lớp 5. Đất Nước

10. Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 22/4)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 38 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 22/4)

LTVC Lớp 5. MRVT Truyền Thống

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 21/4)

Toán Lớp 5. Chia Số Đo Thời Gian Cho Một Số

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 37 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 21/4)

Tập Đọc Lớp 5. Tranh Làng Hồ

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 20/4)

Toán Lớp 5. Nhân Số Đo Thời Gian Với Một Số

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 36 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 20/4)

LTVC Lớp 5. Luyện Tập Thay Thế Từ Ngữ

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 18/4)

Toán Lớp 5. Luyện Tập Trang 134

Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 35 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 18/4)

Tập Đọc Lớp 5. Hội Thổi Cơm Thi Ở Đồng Văn

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 17/4)

Toán Lớp 5. Trừ Số Đo Thời Gian

>> Bài ôn tập:Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 34 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 17/4)

LTVC lớp 5. MRVT Truyền Thống

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 16/4)

Toán Lớp 5. Cộng Số Đo Thời Gian

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 33 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 16/4)

Tập Đọc Lớp 5. Nghĩa Thầy Trò

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 15/4)

Toán Lớp 5. Bảng Đơn Vị Đo Thời Gian

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 32 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 15/4)

LTVC Lớp 5. Liên Kết Các Câu Trong Bài

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 14/4)

Toán Lớp 5. Luyện Tập Chung (trang 128)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 31 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 14/4)

Tập Đọc Lớp 5. Cửa Sông

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 13/4)

Môn Toán: Luyện tập chung (Trang 127)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 30 có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/4)

Môn Tiếng việt: Liên kết câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Lịch Sử Lớp 5. Chiến Thắng ĐBP Trên Không

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 11/4)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 29 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 11/4)

Tập Đọc Lớp 5. Phong Cảnh Đền Hùng

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 10/4)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 28 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 10/4)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 09/4)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 27 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 09/4)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 08/4)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 26 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 08/4)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 07/4)

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 25 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 07/4)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 06/4)

Bài học môn Toán

Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 24 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 06/4)

Bài học: Lịch Sử Lớp 5. Sấm Sét Đêm Giao Thừa

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 04/4)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 03/4)

Chủ đề học: Toán Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Tập đọc - Chú đi tuần

Bài ôn tập ở nhà: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 22 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 03/4)

Chủ đề học: Tập làm văn - Ôn tập tả người

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 02/4)

Chủ đề học: Toán - Thể tích của một hình. Tập đọc - Phân xử tài tình

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 21 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 02/4)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 01/4)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập chung + Luyện từ và câu

>> Bài ôn tập: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 20 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 01/4)

Chủ đề học: Toán nâng cao về diện tích hình chữ nhật

26. Học trực tuyến lớp 5 Tháng 3

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 31/3)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập; Tập đọc - Cao Bằng

>> Bài tập ôn ở nhà: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 19 Có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 31/3)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 30/3)

Chủ đề học: Toán - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương

>> Đề ôn tập lớp 5: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 18 Có đáp án - Nghỉ dịch Corona (Ngày 30/3)

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý:

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 27/3)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập + Tập đọc: Lập làng giữ biển

Bài tập ôn ở nhà lớp 5: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 16 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 27/3)

Chủ đề học: Tập làm văn nâng cao - Ôn tập bài văn tả cảnh

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 26/3)

Chủ đề học: Toán + Luyện từ và câu

Bài tập ôn ở nhà lớp 5: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 15 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 26/3)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 25/3)

Chủ đề học: Toán hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài tập ôn ở nhà lớp 5: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 14 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 25/3)

Chủ đề học Toán nâng cao lớp 5

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 24/3)

Chủ đề học: Toán - Luyện tập chung. Mở rộng vốn từ công dân

Bài ôn tập ở nhà lớp 5: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 13 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 24/3)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 23/3)

Chủ đề học: Toán + Tiếng việt

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý

Bài tập ôn ở nhà lớp 5 (Ngày 23/3)

Môn Toán + Tiếng việt: Đề ôn tập ở nhà lớp 5 số 12 - Nghỉ dịch Corona (Có đáp án) (Ngày 23/3)

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 21/3)

Bài tập ôn ở nhà lớp 5 (Ngày 21/3)

Để tiện ôn tập tại nhà, VnDoc mời các bạn tải những bài tập dưới đây về máy để ôn tập và kiểm tra kiến thức của mình nhé:

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 20/3)

Chủ đề học: Toán + Tập đọc

Chủ đề học: Lịch sử + Địa lý

Học trực tuyến Toán 5 Đài truyền hình Hà Nội

Học trực tuyến lớp 5 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 13/3)

Chủ đề học: Toán diện tích hình thang. Tập đọc Người công dân số một

Học trực tuyến lớp 5 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 14/3)

Chủ đề học: Toán Luyện Tập. Luyện từ và câu - Câu ghép

Học trực tuyến lớp 5 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 16/3)

Học trực tuyến lớp 5 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 17/3)

6

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 18/3)

Chủ đề học: Học trực tuyến môn Toán + Tiếng Việt

Chủ đề học: Học trực tuyến môn Lịch sử + Địa lý

Học trực tuyến lớp 5 (Ngày 19/3)

Chủ đề học: Diện tích hình tròn. Mở rộng vốn từ Công dân

Chủ đề học: Tiếng Anh UNIT 12: DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST

>> Tham khảo chi tiết: Học trực tuyến lớp 5 trên đài truyền hình Hà Nội môn tiếng Anh

Tài liệu ôn tập lớp 5 (Cập nhật Tháng 4)

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 1 tháng 3

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 2 tháng 3

Phiếu ôn tập nghỉ Corona lớp 5 Tuần 3 tháng 3

Toán nâng cao Tiểu học

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các thầy cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

VnDoc tổng hợp đầy đủ, chi tiết các bài dạy, bài ôn tập đầy đủ các môn lớp 5 cho các em học sinh tham khảo, luyện tập ở nhà. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh và xây dựng bài giảng ôn tập ở nhà hiệu quả.

Đánh giá bài viết
2.048 205.264
Sắp xếp theo

Lớp 5

Xem thêm