Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn tiếng Anh tuần 10

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Trace and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10

2. Put the word in the right column

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10

3. Circle and write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10

ĐÁP ÁN

1. Trace and match.

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - f; 5 - b; 6 - d

2. Put the word in the right column

Fruits: orange; apple; mango

School things: bag; pen; book

Number: one; three; two

3. Circle and write

2. C. Dolls

She has four dolls

3. C. Books

She has two books.

4. B. Three

She has three bananas.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 10 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 773
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm