Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn tiếng Anh tuần 12

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 12 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 12 hiệu quả.

1. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

2. Match and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

3. Colour the picture that start with “q”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

4. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

ĐÁP ÁN

1. Write.

1 - It’s a question.

2 - Quiet, please.

3 - It’s a queen.

2. Match and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

1 - queen; 2 - panda; 3 - question; 4 - picture; 5 - pen; 6 - pencil

3. Colour the picture that start with “q”

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 12

4. Write

1 - I have a pen.

2 - Quiet, please.

3 - It’s a question.

4 - That’s a queen.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 654
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm