Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 18

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 tuần 18: Number 6 - 10

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 18 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức đã học về Từ vựng tiếng Anh chỉ chữ số từ 6 - 10 hiệu quả.

1. Trace the number.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 18

2. Circle a or b. Then trace the words.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 18

3. Find and circle the number.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 18

4. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 18

ĐÁP ÁN

1. Trace the number.

Six

Seven

Eight

Nine

Ten

2. Circle a or b. Then trace the words.

1 - a. six rulers

2 - a. ten robots

3 - b. eight pencils

4 - a. nine rabbits

3. Find and circle the number.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 18

4. Write.

1 - Jill has eight apples.

2 - Bill has six lemons.

3 - Kim has ten bananas.

4 - Ann has nine oranges.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn tiếng Anh lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 2 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm